Projekti

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KEKO 2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2019 - 31.3.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen
tarkoituksena on kehittää ja edistää Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa
kokonaisuutena. Hanke tekee uudenlaisia kokeiluja ja avauksia ruokaketjun ja
maaseudun toimijoiden aktivoimiseksi. Pääteemoina hankkeessa ovat
kansainvälistyminen ja ruokamatkailu.

Hankkeessa selvitetään keskisuomalaisten
elintarvikeyritysten vientipotentiaalia ja kansainvälisille markkinoille
suuntautumisen mahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan yritysten tilaa kestävän
kehityksen näkökulmasta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista lisäarvon
tuottajana, erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on nostaa
ruoka yhä vahvemmin osaksi matkailupalveluja sekä ylipäätään lisätä ruokaketjun
toimijoiden ymmärrystä toisistaan ja toimintatavoistaan.

Hankkeen tavoitteena on koordinoida toimialarajat ylittäviä
yhteisiä tilaisuuksia, teemoina mm. elintarvikevienti. Ruokaketjun ja sen
rajapintojen näkyvyyden lisäämiseksi koordinoidaan mm. Artesaaniruuan
SM-kilpailut (2019) ja Amazing Keski-Suomi -tapahtuma (2020). Lisäksi maakunnan
ruokatuotetta tehdään tunnetuksi mm. lisättyä todellisuutta hyödyntävässä
lähiruokakarnevaalissa (2021). Tapahtumien tavoitteena on myös tuoda
ajankohtaista tietoa (mm. tekoäly, ruoantuotannon uudet muodot) alueen
ruokaketjun ja maaseudun toimijoiden tietoon, ja näin ollen parantaa alueen
yritysten toimintamahdollisuuksia.

Hankkeen aikana aloitetaan alueen ruokaketjun ja sen
rajapintojen yhteinen brändityö, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on
Keski-Suomen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Lisäksi ruokaketjun ja sen rajapintojen toimijoiden yhteisen tulevaisuustyön ja
Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus -linjauspaperin kautta sitoutetaan
toimijat jatkokehittämiseen myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu
yhteistyössä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hanke
toteutetaan ajalla 1.1.2019 - 31.3.2022

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Leena Pölkki, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 050
4011 894, www.aitomaaseutu.fi