Projekti

Keski-Suomen kyberturvallisuusosaamisen tunnettavuuden kasvattaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KSKTK
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.8.2022 - 31.12.2024
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
AKKE
Projektin kuvaus

Keski-Suomen alue (erityisesti Jyväskylän seutu) on tunnettu kyberturvallisuuden edelläkävijä  ja osaaja, mutta tätä erityisosaamista ei tunnisteta valtakunnallisesti lukuun ottamatta suppeita kyberturvallisuusalan piirejä. Alueen avaintoimijat ovat tähän mennessä keskittyneet kansallisen kyberresilienssin kehittämiseen ja siihen liittyvän kompetenssin rakentamiseen ja siitä viestiminen on jäänyt vähemmälle. Kynttilää ei kuitenkaan kannata enää pitää vakan alla, sillä turvallisuusympäristössä tapahtuneiden viimeaikaisten merkittävien muutosten vuoksi on kyberturvallisuuden merkitys osana kansakunnan kokonaisturvallisuutta noussut entistä vahvemmin esille.


Kyberturvallisuusosaamisella on sen vuoksi merkittävämpi rooli ja kysyntä, minkä vuoksi on tarpeen erillisen hankkeen avulla panostaa voimavaroja Keski-Suomen alueen kyberturvallisuuspotentiaalin tunnettavuuden kasvattamiseen. Sen avulla sekä alue että sen toimijat voivat paremmin menestyä kilpailussa osaavasta työvoimasta, uusien toimi-joiden sijoittumisesta alueelle sekä kansallisista että kansainvälisistä investoinneista ja TKI-rahoituksesta.


Keski-Suomen strategia (2025–2050, https://strategia.keskisuomi.fi/) tunnistaa saman erityisosaamisen. Strategian mukaisesti kasvun kärkenä on digitalisaatio, jonka erityisvalttina on kyberturvallisuus. Yhtenä tulevaisuuskuvana strategian aikajaksolle on kyberuhkien kasvaminen, mikä entisestään korostaa osaamisen, teknologian ymmärtämisen sekä kyberturvallisuuden merkitystä tulevaisuudessa.

Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa Keski-Suomen alueen kyberturvallisuusosaamisen kansallista ja
kansainvälistä tunnettavuutta. Tulosten osalta panostetaan erityisesti kansallisen tunnettavuuden
kasvattamiseen.

Hankkeessa on neljä työpakettia, joiden toteuttamisella saavutetaan seuraavat tulostavoitteet:

  1. Alueen korkeakoulujen toteuttaman, kyberturvallisuuteen liittyvän, soveltavan tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä palveluliiketoiminnan tunnettavuus on kasvanut.
  2. Keski-Suomessa on järjestetty kyberturvallisuusalan tapahtumia asiantuntijoille ja suurelle yleisölle.
  3. Alueen korkeakoulujen tunnettavuus kyberturvallisuustietoisuuden ja -osaamisen kehittäjinä on lisääntynyt.
  4. Keski-Suomen alueen kyberturvallisuusosaamista on tuotu esille laajoilla sosiaa-lisen median (ja/tai perinteisen median) kampanjoilla.


Lisätietoja, projektipäällikkö:
Antti Teppo,
050 566 8533,
etunimi.sukunimi@jamk.fi