Projekti

Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymä

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.2.2023 - 30.4.2025
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2021-2027
Projektin kuvaus
Keski-Suomella on potentiaalia olla paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu e-urheilun maakunta. Alueellinen e-urheilun kehittäminen vaatii järjestäytynyttä, koordinoitua ja säännöllistä verkostotoimintaa, joka palvelee monipuolisesti ja kattavasti e-urheilualasta kiinnostuneita toimijoita koko maakunnassa. Tähän tarpeeseen vastataan Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymä -hankkeella.


Hankkeen päätavoitteena on luoda osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen avaintoimijat, joiden avulla voidaan kehittää ja lisätä e-urheilualaan liittyvää osaamista, liiketoimintaedellytyksiä ja TKI:tä yhdessä tutkimus- ja oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa e-urheilualan kasvun vauhdittamiseksi. Hankkeen avulla luodaan Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymälle toimintamalli ja periaatteet. Osaamiskeskittymä toimii ja näkyy konkreettisesti verkostotilaisuuksina, tapahtumina sekä avoimena verkkosivustona, jossa on koottuna kaikki Keski-Suomen e-urheilutoimijat sekä kuvaukset heidän toiminnastansa ja palveluista. Tarkennettuna osaamiskeskittymä;
  • lisää Keski-Suomen e-urheiluosaamista ja tietoa toimialasta sekä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyötä ja TKI-toimintaa
  • parantaa e-urheiluun liittyviä liiketoimintaedellytyksiä sekä elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä toimialan kasvun vauhdittamiseksi
  • aktivoi e-urheilualan toimijoita ja siitä kiinnostuneita verkostotilaisuuksien, tapahtumien, verkkosivuston ja näkyvyyden avulla sekä ennen kaikkea
  • turvaa keskisuomalaisen e-urheilun osaamisen ja liiketoiminnan kehittymisen sekä alan keskeisten toimijoiden toimintaedellytykset maakunnassa.
Hanketta toteutetaan kolmen työpaketin avulla:

TP1 E-urheiluosaamisen vahvistaminen Keski-Suomessa
TP 2 Keski-Suomen e-urheilun kokeiluympäristöistä vetovoimatekijä
TP 3 Keski-Suomen alueen e-urheiluun liittyvän elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön edistäminen ja tiedon lisääminen

Osaamiskeskittymän pitkän aikavälin tavoitteena on se, että Keski-Suomi on tulevaisuudessa osaavin ja vetovoimaisin e-urheilun innovaatio- ja kokeiluympäristö sisältäen esimerkiksi e-urheilun tutkimus- ja yrityskentän yhteiset uudet rohkeat kokeilut, eri toimijoiden osaamisen jatkuvan kehittymisen, uusien liiketoiminta-, investointi- ja rahoitusmahdollisuuksien ennakoivan tunnistamisen sekä täysin uusien työpaikkojen ja innovatiivisten tuotteiden luomisen.

Hanke toteuttaa Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian ja kasvun kärkien painopisteitä, erityisesti tavoitetta edistyneestä digitaalisesta osaamisesta sekä maakunnan vahvasta liikunta- ja urheiluprofiilista. 

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu ja Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Huippu-urheilun instituutti KIHU 1.2.2023-30.4.2025 yhteistyössä Keski-Suomen e-urheiluun linkittyvien ja keskittyneiden TKI-toimijoiden sekä alueella toimivien pk-yritysten kanssa.

Lisätietoja:
Tuomas Rauhansalo
Projektipäällikkö
tuomas.rauhansalo(at)jamk.fi
+358 50 597 5473

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Rahoittava viranomainen: Keski-Suomen liitto

Jamk - kokonaisrahoitus yhteensä: 239 492€, josta EAKR-rahoitus 191 593€.