Projekti

Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen (KAJO)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KAJO
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2018 - 31.3.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Kajo-projekti tutkii ja kehittää koulutusjohtamista ja siinä vaadittavaa osaamista. Kokeiluilla ja pilottivalmennuksilla testataan olemassa olevia koulutuksia ja luodaan uusia koulutusjohtamisen keinoja. Tavoitteena on kehittää yhdessä monimuotoinen ja eheä kokonaisuus perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusratkaisuksi.


Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa projektin yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin kanssa vuosina 2019-2021.

Yhteyshenkilö
koulutusjohtamisen lehtori
Ari Hyyryläinen
ari.hyyrylainen@jamk.fi
p. 040 500 1569