Projekti

Kanalle lähitoukkaa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2024
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa siipikarja- ja sikatilojen
valkuaisomavaraisuutta, huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä kehittämällä
maatilamittakaavaan sopiva, helposti yleistettävä hyönteisproteiinin
tuotantoprosessi rehujen valmistukseen.

Tarve on tällä hetkellä aivan erityisen suuri
luomutuotannossa kalajauhon ja luomusoijan kalleuden ja saannin vaikeuden takia.
Hyönteistuotannon sivuvirtana syntyvä toukanpuru eli frassi on ensiluokkaista
lannoitetta ja sen käyttö parantaa lannoiteomavaraisuutta.

Hankkeen innovaatio on toimintamalli hyönteisproteiinin
tuottamiseen maatilalla. Tuotantohyönteiseksi valittiin mustasotilaskärpänen
(Hermetia illucens) hyvien tuotanto-ominaisuuksiensa ja taudinkestävyytensä
perusteella. Toimintamalli sisältää tiedon laitteista ja menetelmistä Hermetian
proteiinin tuottamiseen sekä yleistettävissä olevat laskentatyökalut tilakohtaisten
kannattavuuslaskelmien laatimiseen. Hankkeessa kehitettävässä toimintamallissa
vahvistetaan kotieläintuotannon huoltovarmuutta ja omavaraisuutta korvaamalla
tuontivalkuaista – soijaa ja kalajauhoa.

Hankkeen toteuttaa Innovaatioryhmä, jonka koordinaattori on
Luonnonvarakeskus (Luke), ja osatoteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Oy (Jamk) ja Kaistin tila Oy.

Hankkeen julkaistava tulos on tilamittakaavaan soveltuva
menetelmä Hermetian kasvatukseen ja hyönteisproteiinin prosessointiin,
kehitetään soveltuvat teknologiat, prosessit, laadunvalvonta, suunnitellaan
tilat ja laiteinvestoinnit sekä tehdään skaalattavat laskentatyökalut
kustannusten ja kannattavuuden arviointiin. Laskentatyökalut auttavat
arvioimaan, millä edellytyksillä tuotanto olisi taloudellisesti kannattavaa
tilanteiden ja kustannustekijöiden muuttuessa. Kyse on tilatasolla tuotannon
kannattavuuden turvaamisesta - ennakoinnista ja varautumisesta - resilienssistä
tuotantopanosten hintojen noustessa.

Lisätietoja:

Tiina Siimekselä, tiina.siimeksela@jamk.fi, p. +35840 630 3149

Pertti Marnila, pertti.marnila@luke.fi, p. +35829 532 6355