Projekti

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2014-2015 (1918)

Lyhenne
JV-neuvonta
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.5.2014 - 31.12.2015
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus


Hankkeen
tarkoituksena on tiedottaa ja neuvoa haja-asutusalueen asukkaita kiinteistönsä
jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Keski-Suomen
maakunnassa.  Jyväskylän
ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti on toteuttanut puolueetonta jätevesineuvontaa
Keski-Suomessa vuosina 2004-2006 silloisen jätevesiasetuksen pohjalta. Tuolloin
alkuun saatu järjestelmien uudistaminen on sittemmin hiipunut mm. lainsäädännön
muutosten (2011) ja virheinvestointien pelon vuoksi. Neuvontaa on toteutettu ympäristöministeriön
rahoituksella 2012-2013. Syksyllä 2013 neuvontaa on alettu kysyä enenevässä
määrin, myös kunnat ovat aktivoituneet yhteistyöhön hankkeen kanssa.  Asukkaiden tietoisuus neuvonnan saatavuudesta
ja sen todellisesta puolueettomuudesta on vahvistanut kysyntää, joten neuvonnalle
on tarvetta tulevinakin vuosina. Systemaattisen, riippumattoman ja
puolueettoman jätevesineuvonnan jatkaminen edelleen on perusteltua.


Kuntien
resurssit jätevesineuvontaan ovat hyvin pienet. Hankkeella helpotetaan tiedon
levittämistä yhteistyössä kuntien viranomaisten kanssa. Yleistä jätevesineuvontaa
(infoja/puhelinneuvontaa) on tarkoitus tehdä Keski-Suomen maakunnan alueella.
Neuvonta painottuu aktiivisten kuntien alueille. Kiinteistökäynneillä
toteutettavaa neuvontaa rajataan yhteistyössä kuntien kanssa niille alueille,
joilla sillä saavutettava hyöty on mahdollisimman suuri. Neuvontaa tehdään pääsääntöisesti
niillä alueilla, joilla vakituista asutusta on enemmän kuin loma-asutusta.
Tarpeen mukaan voidaan tehdä neuvontakäyntejä myös kiinteistönomistajien
pyynnöstä. Neuvontatyön painopiste on kiinteistökohtaisessa neuvonnassa.