Projekti

IoT:sta liiketoimintaa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
IoTLi
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.3.2019
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Virtuaalimaailma laajenee ja monipuolistuu vauhdilla. Nykyisin suuri
määrä laitteita ja palveluja kytkeytyy internetiin ja niitä ohjataan
etänä tietoverkon kautta. Esineiden internet, Internet of Things, IoT,
on nykypäivää ja tulevaisuutta paitsi teollisuudessa ja liike-elämässä,
myös palveluissa, vapaa-ajan harrastuksissa ja kodeissa. Samalla yhä
suurempi huolen aihe on tietoturva ja uusia tuotekehitys- ja
testauspalveluja tarvitaan jatkuvasti.

Jyväskylän yliopiston ja
ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa yritysten tietoturvaongelmia
pyritään ratkomaan käytännön pilottien avulla. Tavoitteena on saada
aikaan käyttökelpoinen kokonaisratkaisu IoT-tuotteiden
kehittämisalustaksi. Sitä tarvitsevat esimerkiksi muuttuvat
sähkömarkkinat, lisääntyvä uusiutuvien luonnonvarojen käyttö, älykkäät
sähköverkot sekä ajoneuvot. Uusilla ratkaisuilla pyritään mm. parempaan
energiatehokkuuteen ja pienempiin logistiikkakustannuksiin.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö JAMKissa:
Jari Hautamäki
040 540 2361
etunimi.sukunimi@jamk.fi