Projekti

Innovative Village - Kekseliäät kylät

Rahoitusohjelma

Lyhenne
IV
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2012 - 31.12.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Leader
Projektin kuvaus

Innovative Village - Kekseliäät kylät -hanke on etsinyt uusia lähestymistapoja kehittää kylälähtöisiä, innovatiivisia ja kestäviä paikallisia palveluita maaseudulle. Osallistujat ovat vaihtaneet parhaita käytäntöjä työpajoissa ja opintomatkoilla, kartoittaneet palvelutarpeita, pilotoineet ja testanneet palveluideoita sekä jakaneet tuloksia keskenään, asiantuntijoiden ja yleisön kanssa.

Hanke toimii JyväsRiihi ry:n alueella Säynätsalossa, Vesangassa ja Uuraisilla sekä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n alueella Pylkönmäellä, Konginkankaalla ja Sumiaisissa.

Hankkeen tuloksena kohdeyhteisöissä toimii uusia, testattuja palveluita. Hankkeen työpajoissa ja opintomatkoilla mukana olleet ihmiset ovat oppineet innovoinnista, palvelujen tuottamisesta ja kansainvälisistä kontakteista jotain uutta, jota voi soveltaa kylän kehittämistyössä myös hankkeen jälkeen. Kohdeyhteisöt ovat elinvoimaisempia, aktiivisempia ja kansainvälisempiä.

Partnerit: Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry, JyväsRiihi ry, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, North East Region Rural Development Partnership (NER) Pohjois-Irlannissa ja Tartumaa Arendusselts (TAS) Virossa. Kansainvälisen hankkeen pääpartnerina toimii Viisari ry ja koordinaattorina JAMK. Kansallisen hankkeen hakija ja pääpartneri on JAMK.

Hankkeen kaikkien partnerien yhteinen kirjamuotoinen raportti Innovative Village julkaistaan marraskuussa 2014. 

Yhteyshenkilö Outi Raatikainen
Projektipäällikkö
Innovative Village – Kekseliäät kylät
Puh. 050 4120491
Email outi.raatikainen@jamk.fi
www.jamk.fi/innovative-village