Projekti

Iloliike - Nuorten liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian ja pedagogiikan avulla

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Iloliike
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
15.12.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Iloliike-hankkeessa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan. Hankkeessa tuotetaan koulutusta ja materiaalia osana oppilaitoksen hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria. Koulutuksissa sovelletaan positiivisen pedagogiikan ydinajatuksia mm. olemassa olevan hyvän huomaamisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja liikkumista edistävin toimenpiteisiin.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa. Koulutuksella pyritään tukemaan myös henkilöstön omaa jaksamista, joka on tärkeä lähtökohta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutuspaketti tuotetaan yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa.

Koulutuspakettia pilotoidaan lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa alkuvuodesta 2022. Pilotointivaiheen kokemusten pohjalta koulutuksen käytettävyyttä arvioidaan ja sisältöä muokataan, minkä jälkeen koulutusta tarjotaan valtakunnallisesti toiselle asteelle syksyllä 2022. Koulutuspakettia voidaan hyödyntää myös korkeakoulujen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Koulutukset toteutetaan saavutettavasti osana oppilaitoksen arkea muun muassa verkkokoulutuksien ja -materiaalin avulla.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten MIELI ry:n, Nyyti ry:n ja Liikkuva opiskelu -ohjelman kanssa. Hanke antaa myös konkreettista tukea oppilaitoksille, jotka kuuluvat Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuteen vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:

Anu Kangasniemi, terveyden edistämisen asiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi, +358406847006