Projekti

IKKU - Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanke 2009-2013 (5392)

Lyhenne
IKKU, Kelan gerontologisen kuntoutuksen -hanke
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.12.2008 - 31.12.2013
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Tavoitteenamme on kehittää Suomeen uudenlainen ikääntyneiden kansalaisten avo- ja laitoskuntoutusmalli yhteistyönä kuntoutusta tuottavien palveluntuottajien, kuntien ja Kelan yhteistoimintana. Keskeisinä lähtökohtina ovat Kelan aikaisemmista kuntoutushankkeista saadut kokemukset ja tulokset. Korostamme kuntoutuksen yksilöllistä tavoittellisuutta, asiakaslähtöisyyttä, viestintää ja monitoimijaista toimintatapaa.

Kansaneläkelaitoksen koordinoimaan projektiin kuuluu tutkimus, jonka yhdestä osa-alueesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Muina toimijoina ovat Vanhustyön keskuliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutkimus käsittää kolme toisiinsa linkittyvää osiota:

  • Kuntoutusmallin vaikuttavuus (THL/Vaarama/Koskinen/Luoma/Vaara)
  • Ammatillisten prosessien laatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Pikkarainen)
  • Verkostojen toiminta (THL/Salmelainen)
  • Kokonaisanalyysit ja synteesi (Koskinen, Luoma, Pikkarainen, Salmelainen)

Tutkimus toteutetaan kunkin osa-alueen vastaavien tutkijoiden, palveluntuottajien, mentorohjaajien, kuntien ja Kelan yhteistyönä. Kuntoutusmallia, kuntoutuksen sisältöä tai työkäytäntöjä muokataan tutkimuksessa ja mentorohjauksessa esille tulleiden seikkojen perusteella. Tutkimusyhteistyöhön liittyy vuodessa 1-2 seminaaria.

Lisätietoja

Aila Pikkarainen, lehtori, 040 760 4316, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi