Projekti

IGW2019 yritysryhmä 2 (251025)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
15.9.2018 - 30.6.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Maaliskuussa 2018 MTK solmi sopimuksen 18.-27.1.2019 Berliinissä pidettävien maailman suurimman ruoka-
alan kuluttajamessujen kanssa, jonka myötä Suomi on messujen pääyhteistyökumppanimaa. IGW2019
yritysryhmät 1 ja 2 on koottu Keski-Suomen MTK:n yhteistyöpyynnöstä, jotta saamme keskisuomalaista elintarvikeosaamista kansainvälisesti esille.


Yritysryhmien kehittämisrahoituksella messuosallistumisen lisäksi tehdään yhteisiä ja yrityskohtaisia toimenpiteitä sekä JAMKin asiantuntijoiden johdolla, että ostopalveluina. Toimenpiteet liittyvät vientivalmennuksiin, markkinointiviestinnän kehittämiseen ja tuotekehitykseen.


Yritysryhmien kokoonpanot:

IGW2019 yritysryhmä 1: Keski-Suomesta Hakamaan Lammastila, Kyynämöisten hunaja, Säilyke Herttua Oy,
Markkulan Marjatila ja Konttiaho Highland Ranch; Pirkanmaalta Leipomo Ilona, Varsinais-Suomesta Birkkalan
tila, sekä Päijät-Hämeestä Polar Spring Oy. Yritysryhmä 1 kokonaisbudjetti on 128 520 €, josta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto on myöntänyt tukea 75 % ja yritysten yksityisen rahoituksen osuus on 25 %.

IGW2019 yritysryhmä 2
: Keski-Suomesta Jukolan Juusto, Suomen Hampputuotteet Oy, Riihon Majatalo,
Käsityöpaja Kivitasku ja Juurikka Catering, sekä Pirkanmaalta Teiskon Viini ja Luonnon Magiaa Oy. Yritysryhmä
2 kokonaisbudjetti on 102 400 €, josta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto on myöntänyt tukea
75 % ja yritysten yksityisen rahoituksen osuus on 25 %.

Yritysryhmähankkeet on valmisteltu Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille IGW2019 –aktivointihankkeen toimenpiteenä. Messuille osallistumista on suunniteltu MTK:n, ProAgrian, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ahlman säätiön (Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme) kanssa Western Lakeland -teemalla ylimaakunnallisen yritysyhteistyön ja kansainvälistymisen kokemusten hyödyntämiseksi.

IGW2019 yritysryhmien tavoitteena on parantaa elintarvike- ja matkailutoimialan pien- sekä mikroyritysten valmiuksia vientiin ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Rahoituksella mahdollistetaan yritysryhmien elintarvikeyritysten osallistuminen tammikuussa 2019 järjestettäville maailman suurimmille ruoka-alan kuluttajamessuille; Internationale Grüne Woche Berlin.

Yhteyshenkilö: Suvi-Tuulia Leinonen, 0406690645
____

In March 2018, the Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) entered into an agreement with the International Green Week, the world's largest consumer fair in the food sector held in Berlin from 18 to 27 January 2019, following which Finland will be a main partner country for the fair. The IGW2019 company groups 1 and 2 have been assembled at the request of MTK Keski-Suomi to provide international visibility for the food expertise in Central Finland.

In addition to attending the fair, the development funding awarded for the company groups will be used for carrying out joint and company-specific actions both under the leadership of JAMK's experts and as purchased services. The actions relate to export coaching, development of marketing communications and product development.

Composition of the company groups:

IGW2019 company group 1: From Central Finland: Hakamaan Lammastila, Kyynämöisten hunaja, Säilyke Herttua Oy, Markkulan Marjatila and Konttiaho Highland Ranch; from Pirkanmaa: Leipomo Ilona; from Southwest Finland: Birkkalan tila; and from Päijät-Häme: Polar Spring Oy. The total budget of company group 1 is €128,520, of which 75% was granted by the Rural Development Fund for Continental Finland, while private corporate funding accounts for 25%.

IGW2019 company group 2: From Central Finland: Jukolan Juusto Oy, Suomen Hampputuotteet Oy, Riihon Majatalo Oy, Käsityöpaja Kivitasku Ky and Juurikka Catering Oy; and from Pirkanmaa: Teiskon Viini and Luonnon Magiaa Oy. The total budget of company group 2 is €102,400, of which 75% was granted by the Rural Development Fund for Continental Finland, while private corporate funding accounts for 25%.

The company group projects were prepared as an action under the ‘Development of capabilities to conduct export operations in the German market IGW2019' activation project. The fair attendance has been planned in collaboration with MTK, ProAgria, Häme University of Applied Sciences and the Ahlman Foundation (Central Finland, Pirkanmaa and Häme) under the Western Lakeland theme to make the most of cross-regional business cooperation and the experiences gained in internationalisation.

The objective of the IGW2019 business groups is to improve the capabilities of small and micro companies in the food and tourism sectors to conduct export and other international operations. The funding will make it possible for food-industry companies in the company groups to participate in the world's largest consumer fair in the food sector, Internationale Grüne Woche Berlin, that will be held in January 2019.

Contact person: Suvi-Tuulia Leinonen, 040 669 0645

Projektin tulokset

Hankkeessa elintarvikealan yrityksillä syntyi seitsemän (7) uutta tuotetta ja uusia tuotantomenetelmiä. Matkailuyrityksille syntyi uusia palvelupaketteja. Hankkeen aikana on palkattu yksi (1) uusi työntekijä. Yritykset suunnittelivat hankkeen aikana yhteisyötä ja jatkavat kehittämistä yhteistyönä. Yritykset ovat annettujen loppupalautteiden perusteella saaneet hankkeessa lisävalmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla. Messuosallistumiseen liittyvä medianäkyvyys on tuonut yrityksille uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kiinnostusta ulkomaiden lisäksi myös kotimaan markkinoilla.

Hankkeen tuloksena on nähty vahvaa ryhmäytymistä ja yhteistyötä IGW2019 yritysryhmissä 1 ja 2 mukana olleiden yritysten kesken. Yritysten yhteistyö vahvistui messujen aikana ja on jatkunut aktiivisena keskusteluna ja kehitystyönä messujen jälkeen. Yhteistyö ja ryhmäytyminen saivat paljon kiitosta yrittäjiltä. Yhteinen messuosallistuminen antoi yrittäjille ja edustajille vahvan tukiverkoston messuilla ja hyödynnettäväksi myös jatkossa. Jatkon suhteen yrittäjät ovat kehittäneet suunnitelmia yhteisestä tuotekehityksestä, viennistä, pakkausmateriaaleista ja säilöntämenetelmistä, yhteistuotteista ja lahjapakkauksista, sekä hyödyntäneet toisten yritysten palveluja. Yrittäjät ovat myös jakaneet tietoa ja yhdistäneet voimiaan hankkeen aikana saaduista jälleenmyyjien tiedusteluista ja tuote-erien lähettämisistä ulkomaille.