Projekti

ICF-luokituksen juurruttaminen lääkinnälliseen kuntoutukseen: suosituksista pysyviin ja kehittyviin käytäntöihin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ICF
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2012 - 31.3.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Tutkimuksessa arvioidaan ICF-luokituksen käytön juurtumiseen liittyviä haasteita käyttäen esimerkkinä selkäydinvammaisen kuntoutujan laitoskuntoutusta ja luoda menetelmiä käyttöönoton helpottamiseksi. ICF-luokitus on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ICF-luokituksen ja siihen liittyvien työvälineiden käyttö vakiintuu osaksi kolmen kuntoutuskeskuksen käytäntöjä ja miten kehitetty itseopiskelumateriaali vaikuttaa ICF-luokituksen käyttöönottoon. Tutkimuksessa ICF-luokitusta käytetään viitekehyksenä. Siinä keskitytään menetelmän käyttöönottovaiheeseen ja seurantaan.

Tulokset ja kehitetty materiaali tulevat olemaan sovellettavissa ja laajennettavissa muihin diagnoosiryhmiin ja kuntoutuksen muotoihin. Toimintakyvyn mittareista saatu tieto yhdistetään TOIMIA-tietokannan suosituksiin. Erityisesti opiskelijoiden mukaan ottaminen hankkeeseen tuo tulevaisuudessa hyötyä ICF-luokituksen juurruttamiseksi. Tuloksista on hyötyä niin yksilötasolla, organisaation tasolla kuin myös kansallisella tasolla.

Päärahoittajan toimii Kela ja osarahoittajina Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. 

Lisätietoja

Pirkko Perttinä, asiantuntija, 0400 989 457, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu