Projekti

Hyvinvointikartta

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.10.2020 - 30.9.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia, hyvinvoinnin osaamista ja johtamista sekä työkykyjohtamista.  Hankkeessa kehitetään hyvinvointia, tutkimustuloksiin perustuvia ja yrittäjän arkeen sopivia hyvinvointia tukevia ja edistäviä toimintamalleja. Lisäksi tavoitteena on innostaa ja valmentaa yrittäjiä huomioimaan hyvinvointi arjen tekoina ja ottamaan oppia yrittäjäkollegoiden hyvistä käytännöistä sekä tarjolla olevista hyvinvointi- ja tukipalveluista. Kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset. Toimenpiteillä edistetään yrittäjien ja yritysten hyvinvointia ja sen johtamista ja työkyvyn johtamista ja sitä kautta työn tuottavuutta. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja tuotetaan lisäarvoa jo olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Lopputuloksena tuotetaan yritysten kokonaisvaltaisen kehittämisen hyvinvointikartta, joka on avoin julkaisu Keski-Suomen yrittäjien sivustolla. 

Hankkeessa on 5 työpakettia.
TP1 Kartoitus ja hyvinvointitreffit
TP 2 Hyvinvoinnin valmennusohjelma
TP3 Yksinyrittäjien hyvinvoinnin työnohjaus
TP4 Työkykyjohtaminen
TP5 Hyvinvointikartan kokoaminen

JAMK osallistuu kartoituksiin, hyvinvointitreffeihin ja hyvinvointikartan tuotteistamiseen. JAMKin vastuulla on kehittää työkykyjohtamisen valmennusmallia yhdessä yrittäjien kanssa. 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (GRADIA) ja osatoteuttajat Keski-Suomen Yrittäjät ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK).

Lisätietoja:
Merja Kurunsaari projektikoordinaattori
Hyvinvointiyksikkö, monialainen kuntoutus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 0400 989 466
merja.kurunsaari@jamk.fi

Asiantuntija: Serena Paasivuori, serena.paasivuori@jamk.fi
Asiantuntija: Pasi Teräväinen, pasi.teravainen@jamk.fi

Projektin tulokset

Työkykyjohtamisen valmennuspilotit (2 kpl) toteutettu vuoden 2021 aikana.