Projekti

HYTKI - Hyvinvointi- ja terveysdatan Kansallinen Innovaatioekosysteemi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HYTKI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.12.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
AKKE
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hanketoteuttaja Oulun yliopiston johtamassa Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallisen innovaatioekosysteemin verkostohankkeessa. Ekosysteemi rakennetaan viiden alueen (Jyväskylä, Kajaani, Oulu ja Turku) välisenä yhteistyönä.

Ekosysteemi vahvistaa Suomen vetovoimaa, liiketoimintojen uusiutumista, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä, sekä toimeenpanee EU:n ja Suomen digitalisaatio-ohjlemia ja on vaikuttamassa tuleviin poliittisiin ja ohjelmavalintoihin. Hanke tukee alueiden digitalisaatiotyöryhmiä, datan hallintaa osana hyvinvoinnin ylläpitoa, sekä osallistaa toimijoita vuoropuheluun datan jakamisesta syntyvistä mahdollisuuksista ja toisaalta siihen liittyvistä riskeistä osana aluekehityksen kokonaisutta. Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemistä Euroopassa.
Datakyvykkyyden kasvattaminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveydentoimialalla ovat priorisoitu verkoston tärkeimmäksi yhteiseksi temaattiseksi kokonaisuudeksi ja aluekehittämisen painopisteeksi, ja siksi kansallinen yhteistyö on perusteltua. Datakyvykkyyttä kasvattavalla verkostoyhteistyöllä kehitetään datan hyödyntämisen toimintamalleja, kyvykkyyksiä, analytiikkaosaamista sekä mahdollistetaan datapohjainen innovaatiotoiminta. Hankkeen toimilla luodaan edellytyksiä tehdä uusia datapohjaisia tuote- ja palveluinnovaatioita, liiketoimintaa ja uutta arvoa osana ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointikaupunkikehitystä.

Lisätietoja
Prpjektipäällikkö Jaana Mäkelä
jaana.makela@jamk.fi
+358400917386