Projekti

Huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kyberturvallisuusharjoitustoiminnan kehittäminen

Kuvituskuva
Lyhenne
HTKK
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.8.2022 - 30.6.2026
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Lähes kaikki yhteiskunnan keskeiset toiminnot ovat riippuvaisia erilaisista digitaalisista sovelluksista. Kehittämällä kyberuhkiin varautumista kehitetään koko yhteiskunnan resilienssiä, ja siinä harjoittelulla on keskeinen rooli. Toimialoilla on omia erityispiirteitään, ja niiden suojaaminen kyberuhkia vastaan vaatii erikoistuvaa osaamista ja ymmärrystä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti toteuttaa Huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kyberturvallisuusharjoitustoiminnan kehittäminen (HTKK) -projektin, joka mahdollistaa huoltovarmuuskriittisten toimialojen yritysten säännöllisen harjoittelun Jyväskylä Security Technologyn (JYVSECTEC) Realistic Global Cyber Environment (RGCE) -harjoitusympäristössä, joka on teknisesti eriytetty internetistä sekä operatiivisista verkoista ja toiminnasta. Projektin rahoittajana on Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelma.

Harjoitusympäristön avulla huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin toimijat eri toimialoilla voivat kouluttaa henkilöstöään suojaamaan digitaalista toimintaympäristöään kyberhäiriötilanteissa ja paikantamaan kehityskohteita.

Kyberturvallisuusharjoituksissa on mahdollista harjoitella kriittisen infrastruktuurin ennalta suojaamista ja nopeutettua palautumista kyberhäiriöistä. Yritykset ja viranomaiset voivat harjoitella myös yhteistoimintaa kyberhäiriötilanteissa. Koska harjoitusympäristö sisältää useiden toimialojen ominaispiirteitä samalla alustalla, on mahdollista harjoitella myös keskinäisriippuvuuksista aiheutuvien kyberhäiriöiden leviämisen ennaltaehkäisyä.

Projektissa tehdään yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen sekä huoltovarmuuden kannalta kriittisillä toimialoilla toimivien yritysten ja viranomaisten välillä.

Projektin toteuttamisesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Instituutti.

Projektin rahoittavat Huoltovarmuuskeskus ja Jamk.

Lisätietoja projektipäällikkö Antti Teppo, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.