Projekti

HELPE - Health Literacy in Physiotherapy Education

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HELPE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.11.2020 - 31.7.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus
Jopa 45%:lla Eurooppalaisista on matala terveydenlukutaito. Fysioterapeutit kohtaavat työsään useita asiakasryhmiä, joiden terveydenlukutaidossa on paljon kehitettävää. Kyseiset asiakasryhmät tarvitsevat fysioterapeutilta yksilöllisiä terapeuttisia ja
vuorovaikutukseen liittyviä toimintamalleja. Jotta näihin tarpeisiin voidaan
vastata, on fysioterapeuttien saatava riittävää terveydenlukutaito-osaamista jo
perusopintojensa aikana.


Projektin tarkoituksena on kehittää terveydenlukutaidon opetusta ja ymmärrystä fysioterapeuttien koulutusohjelmissa ympäri Eurooppaa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Itävallan, Hollannin, Espanjan ja Saksan yhteistyö korkeakoulujen kanssa.


Projekti koostuu neljästä erillisestä työpaketista, jotka tähtäävät terveydenlukutaito-osaamisen kasvamiseen fysioterapeuttien koulutuksessa, sekä kliinisissä toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa keskuudessa.

Ensimmäinen työpaketti pitää sisällään terveydenlukutaidon teoriataustaisen viitekehystyön, jonka perusteella lisätään ymmärrystä terveydenlukutaidon osaamisesta ja oppimisesta, sekä keinoista vaikuttaa osaamiseen (kesto 1.2.2021-31.10.2021).

Toisessa työpaketissa paneudutaan terveydenlukutaitoa lisäävien kurssien luomiseen ja toteuttamiseen ensimmäisen työpaketin kautta saadun ymmärryksen mukaisesti. Kurssit pitävät sisällään esimerkiksi simulaatioharjoittelua, asiakkaan kohtaamiseen liityvien taitojen harjoittelua ja projektioppimista (Kesto 1.9.2021- 31.6.2023).

Kolmas työpaketti keskittyy opetusvideoiden luomiseen, joiden kautta terveydenlukutaito-osaamista voidaan opettaa ja opiskella laaja-alaisemmin hankkeessa kehitettyjen ja hyödynnettyjen toimintamallien mukaisesti (Kesto 1.12.2021-31.10.2022).

Neljäs työpaketti pitää sisällään terveydenlukutaidon käsikirjan kirjoituksen, johon kootaan kaikki hankkeen aikana saatu tieto, osaaminen, kokemukset ja oppimateriaali (Kesto 1.10.2022-30.7.2023).

Projektin tulokset

1) Hanbook työkalu, joka pitää sisällään kaikki hankkeessa kehitetyt, julkiseen jakoon tulleet, dokumentit
a) Opetusmateriaalit opintojaksoille. Yhteensä 15 eri teemaista opintojaksokokonaisuutta, sekä ohjeet niiden implementointiin erilaisiin opetussuunnitelmiin.
b) Terveyden lukutaitoa mittaavat työkalut
c) Terveyden lukutaitoa tukevat/lisäävät työkalut
d) Opiskelijoiden reklektio-osaamista kehittävät tylkalu PEVATM-mallia hyödyntäen
e) Ammattilaisten esitteet
f) Asiakkaiden esitteet

2) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus terveyden lukutaitoa käsittelevistä teemoista

3)


(6.6.2023 SP-H)