Projekti

HAWUJA - Heat And Energy Waste Utilization Joint Action

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HAWUJA
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
15.10.2020 - 15.4.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Business Finland
Projektin kuvaus

Teollisuuden energiankäytön tehostaminen on positiivisesta kehityksestä huolimatta edelleen yksi merkittävimpiä päästövähennys- ja kustannussäästömahdollisuuksista sekä resurssi energiainfrastruktuurin viemiseksi kohti hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteita. Suomessa ja myös maailmalla tehdyt toimenpiteet teollisuuden energiakäytön vähentämiseksi ovat keskittyneet pitkälti hukkalämpöjen hyödyntämiseen taloudellisesti järkevään lämpötilaan ja lämmöntarpeeseen saakka. Primäärinen energianlähde on kuitenkin säilynyt muun kehityksen sijaan joko ostetun tai sisäisesti sivujakeista tuotetun polttoaineen polttoon perustuvana. 


Hankkeen tarkoituksena on kytkeä hukkalämpöjen hyödyntäminen, biokaasun tuotanto ja aurinkoenergialla sähköistäminen yhdeksi energiakäytön kokonaisuudeksi, jossa matalalämpötilaisen hukkalämmön määrä saadaan minimoitua ja ylijäämäenergia valjastettua taloudellisesti kannattaviin sovelluskohteisiin, uusien tuotteiden valmistamiseen ja yhteiskunnan energiatarpeiden tyydyttämiseen.

Hankkeen tutkimuksellisia painopisteitä biokaasun osalta ovat mm. in-situ metanointi vedyllä, Bio-LNG alasskaalaaus, CO2:n  puhdistus ja paikalliskäyttö sekä ravinteet. 

Hukkalämpöjen osalta keskitytään kemialliseen lämpöpumppuun, ylijäämälämmön konvergointiin sähköksi, teollisuusympäristön monilähteisen energian optimointiin sekä kaukolämmön ja aurinkolämmön ja lämpövarastojen tasapainoon.

Aurinkosähkön osalta taas fokus on on-site elektrolyysissä, paikallisen aurinkosähkön tuotannossa ja käytössä, sen käytössä kylmäkuljetuksissa sekä prosessien sähköistämisessä.


Hankkeen aikana kootaan vahva yritysten ja tutkimusorganisaatioiden muodostama konsortio seuraavan vaiheen tutkimus- ja kehityshankkeeseen.

Lisätietoja tarvittaessa antavat

JAMK: Projektipäällikkö Janne Salmi janne.salmi@jamk.fi; puh. 040-4808636
VTT: Projektipäällikkö Jonne Hirvonen, jonne.hirvonen@vtt.fi; puh. 040-6324999