Projekti

Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
HABA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa biokaasualan kustannus- ja resurssitehokuutta sekä alueellista tuotantoa. Hankkeessa pilotoidaan teknologioita biokaasun ja sen tuotannon sivuvirtojen jalostusasteen nostoon ja arvioidaan pilotoitavien teknologioiden kannattavuutta eri toiminta- ja markkinaympäristöissä. Pilotoitaviin teknologioihin kuuluu mädätyksen vetyrikastus, biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksidin tuotteistus, membraanikontaktorin käyttö metaanin ja hiilidioksidin erotuksessa sekä mädätysjäännöksen neste-kiintoaine-erotuksen tehostus.Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin toteutettavana on  ensisijaisesti biokaasureaktorin hankinta ja operointi.  Reaktoriin syötetään vetyä in situ metanointikokeita varten, minkä vaikutusta muodostuvan biometaanin määrään seurataan. 


Lisätietoja: Projektipäällikkö Mauno Harju, Teknologia, Biotalousinstituutti, Puh. +358 40 768 1931. Email mauno.harju@jamk.fi

Projektin tulokset

Hankkeessa kartoitettiin tietoa biokaasualan kustannus- ja resurssitehokkuudesta, sekä alueellisesta tehokkuudesta. Hankkeessa kehitettiin pilotti-laitteistoa.


Kehitystyö aiheen ympärillä jatkuu.