Projekti

Green Care koulutusmalli korkea-asteelle

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
22.6.2015 - 30.11.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Green Care -termillä tarkoitetaan luonto-,
eläin- sekä maatila-avusteisten menetelmien hyödyntämistä hyvinvointi- ja
terveyspalveluissa.

Green Care -koulutusmalli
korkea-asteelle -hankkeessa kehitetään koulutus, jolla tuetaan työelämän
tarpeita.  Mallin avulla voidaan luoda räätälöityjä, toimialarajat
ylittäviä ja yhtenäiset kriteerit täyttäviä koulutuksia hyvinvointi- ja
terveysalalla toimiville yrittäjille, alalle yrittäjiksi aikoville sekä alan
asiantuntijoille ja ammattilaisille. 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena,
jota koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu
ja Centria -ammattikorkeakoulu. Laajan toteuttajien verkoston
ansiosta koulutusmallia pystytään kehittämään moniulotteisena kokonaisuutena.
Jamkin osuus hankkeessa on rakentaa koulutusta green care
toimintaympäristö-teemaan sekä kehittää koulutusta tuleville Green Care
kouluttajilla. Hanke toimintakausi sijoittuu ajalle 22.6.2015 - 21.6.2018.

Lisätietoja:
Heidi
Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö