Projekti

Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age

Rahoitusohjelma

Lyhenne
GaitAge
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.5.2025
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Suomen Akatemia
Projektin kuvaus

GaitAge- tutkimusprojekti tuottaa uutta tietoa yksilö-ympäristö
vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden ihmisten
liikkumismahdollisuuksiin. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa.

Ikääntymisen myötä kävelyssä tapahtuu paljon muutoksia. Esimerkiksi
askelpituus lyhenee ja kävelyn tahti muuttuu, ja näiden tiedetään ennustavan
kävelyvaikeuksien kehittymistä. Aiemmin näitä kävelyssä tapahtuvia muutoksia on
voinut tutkia vain laboratorioympäristössä, mutta nyt uusi sensoriteknologia
mahdollistaa kävelyanalytiikan luonnollisissa ympäristöissä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten iäkkään ihmisen kävely muuttuu
silloin, kun kävellään mäkisessä maastossa, ulkona tasaisella pinnalla sekä
ihmisen oman kodin ympäristössä, joka on liikkujalle tuttu. Lisäksi
selvitetään, miten nämä kävelynmuutokset näkyvät ihmisten elinpiirin
laajuudessa. 

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa liikkumisvaikeuksien
ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen sekä esimerkiksi kuntoutusympäristöjen
valintaan. 


Lisätiedot:

Johtava tutkija Merja Rantakokko, TtT, dosentti

Hyvinvointiyksikkö

puh. 040-6560058

etunimi.sukunimi@jamk.fi