Projekti

FRESHABIT LIFE IP

Rahoitusohjelma

Lyhenne
FRESHABIT
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2016 - 30.9.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
LIFE
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana Suomen tähän asti suurimmassa LIFE-hankkeessa. LIFE on EU:n ympäristöalan rahoitusväline. FRESHABIT-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 20 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on noin 12 miljoonaa euroa ja toteuttajien osuus 8 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen hallinnoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 30 edunsaajaa kahdeksalta eri alueelta. JAMK on mukana Keski-Suomen hankealueessa, jota koordinoi Suomen Ympäristökeskus (SYKE). Tavoitteena on mm. yhteistyön lisääminen vesi-luonto-metsäsektorien välillä sekä valuma-aluetason suunnittelussa, sisävesien tilan parantaminen sekä tietoisuuden lisääminen sisävesien monista merkityksistä painopisteenä nuoret ja vapaaehtoiset.

JAMKin Biotalousinstituutti edistää hankkeessa valuma-aluekohtaista yhteistyötä vesiensuojelun kehittämiseksi. Tavoitteena on aktivoida eri maankäyttömuotojen omistajia suunnittelemaan sekä perustamaan yhteinen valuma-aluekohtainen pilottikohde Saarijärven vesireitin varrelle. Hankkeessa seurataan vesiensuojelun pilottikohteen toimintaa automaattisen vedenlaadun mittauksen avulla. Biotalousinstituutin asiantuntijat neuvovat ja opastavat toteutuksen aikana maanomistajia perustamaan luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistäviä kosteikkoja.

Keski-Suomen kohdealueella Suomen Ympäristökeskuksen ja JAMKin lisäksi toiminnassa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen metsäkeskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Vattenfall, Saarijärven kaupunki ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lisätietoja
Tarja Stenman, projektipäällikkö, 040 585 2197, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti