Projekti

Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen!

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Fokus
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.3.2020 - 30.6.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeessa on laadittu työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen menetelmä, joka löytyy hankkeen internet-sivuston etusivulta: fokukseen.fi. Sen avulla eri alojen yritykset voivat kehittää työhyvinvoinnin johtamista kokonaisvaltaisesti. Menetelmä on maksuttomasti kaikkien yrityksien käytössä ja sen avulla yritykset tunnistavat työhyvinvoinnin johtamisen kehittämistarpeita ja saavat välineitä sekä ohjeita työhyvinvoinnin johtamisen itsenäiseen ja henkilöstöä osallistavaan kehittämiseen. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittämismenetelmä pienyrityksille on valmistunut kevään 2023 aikana. 

FOKUS-hanke on tuottanut syksyn 2020 aikana kriisinhallintaohjeet, joilla halutaan tukea työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Ohjeet on laadittu tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja ne ovat saatavissa pdf-versiona ja Kriisiapuri-sovelluksena hankkeen internet-sivuilta: fokukseen.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on mukana kehittämässä työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa, jotka ovat Jyväskylän, Lapin, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen loppuvaiheen tavoitteena on varmistaa menetelmän käyttöönotto ja levittäminen Keski-Suomen alueella sekä valtakunnallisesti. Jamkin kohderyhmänä hankkeessa on ollut kiinteistöhuolto-, siivous- ja isännöintialan pk-yritykset. 

Hanke toteutuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella ja se valittiin vuonna 2020 Suomesta menestyksekkääksi ESR-hankkeeksi Euroopan komission sivuille (Projects - Bringing workplace
wellbeing management into focus (europa.eu
).

Koordinaattori/asiantuntija: Minna Haapakoski, minna.haapakoski(a)jamk.fi, +35850 3073066

Asiantuntija: Eija Janhunen, eija.janhunen(a)jamk.fi, +35840 1862669

Päivitetty 23.3.2023

Projektin tulokset

Hankkeessa on laadittu työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen menetelmä, joka löytyy hankkeen internet-sivuston etusivulta: fokukseen.fi. Sen avulla eri alojen yritykset voivat kehittää työhyvinvoinnin johtamista kokonaisvaltaisesti. Menetelmä on maksuttomasti kaikkien yrityksien käytössä ja sen avulla yritykset tunnistavat työhyvinvoinnin johtamisen kehittämistarpeita ja saavat välineitä sekä ohjeita työhyvinvoinnin johtamisen itsenäiseen ja henkilöstöä osallistavaan kehittämiseen. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittämismenetelmä pienyrityksille on valmistunut kevään 2023 aikana. 

FOKUS-hanke on tuottanut syksyn 2020 aikana kriisinhallintaohjeet, joilla halutaan tukea työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Ohjeet on laadittu tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja ne ovat saatavissa pdf-versiona ja Kriisiapuri-sovelluksena hankkeen internet-sivuilta: fokukseen.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on mukana kehittämässä työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa, jotka ovat Jyväskylän, Lapin, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen loppuvaiheen tavoitteena on varmistaa menetelmän käyttöönotto ja levittäminen Keski-Suomen alueella sekä valtakunnallisesti. Jamkin kohderyhmänä hankkeessa on ollut kiinteistöhuolto-, siivous- ja isännöintialan pk-yritykset. 

Hanke toteutuu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella ja se valittiin vuonna 2020 Suomesta menestyksekkääksi ESR-hankkeeksi Euroopan komission sivuille (Projects - Bringing workplace wellbeing management into focus (europa.eu).

Koordinaattori/asiantuntija: Minna Haapakoski, minna.haapakoski(a)jamk.fi, +35850 3073066

Asiantuntija: Eija Janhunen, eija.janhunen(a)jamk.fi, +35840 1862669

Päivitetty 23.3.2023