Projekti

Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen!

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Fokus
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.3.2020 - 30.6.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Hankkeessa tullaan kehittämään työhyvinvoinnin johtamisen menetelmä, joka on sovellettavissa erilaisten ja eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Menetelmän avulla eri alojen yritykset voivat kehittää työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia sekä tehokkuutta. Hankkeessa kehitetään helppokäyttöinen ja maksuton työhyvinvoinnin kehittämisen sovellus, jonka avulla yritykset tunnistavat työhyvinvoinnin johtamisen kehittämistarpeita ja saavat välineitä ja ohjeistuksia työhyvinvoinnin johtamisen omatoimiseen ja henkilöstöä osallistavaan kehittämiseen. Tämän lisäksi hanke tukee yrityksien kriisijohtamista laatimalla ohjeistuksia erilaisiin työelämän kriisitilanteisiin (KriisiApuri sovellus).

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) tavoitteena on kehittää työhyvinvoinnin johtamisen menetelmään työyhteisön hyvinvointia ja innovatiivisuutta mittaava osio sekä osaltaan varmistaa menetelmän käyttöönotto ja levitys Keski-Suomen alueella sekä valtakunnallisesti yhteistyössä muiden osatoteuttajien kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen osaamistaan työyhteisöjen hyvinvointi ja työkykyyn liittyen ja tekee näihin teemoihin liittyen tiivistä yhteistyötä Lapin, Turun ja Vaasan yliopistojen sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.


Koordinaattori/asiantuntija:
Minna Haapakoski, minna.haapakoski@jamk.fi, +35850 3073066

Asiantuntija:
Eija Janhunen, eija.janhunen@jamk.fi, +35840 1862669