Projekti

Fit for 4.0 - Training Teachers and Trainers to the 4.0 paradigm

Rahoitusohjelma

Fit for 4.0 projektitiimi ryhmäkuvassa Ruotsin tapaamisessa
Lyhenne
Fit for 4.0
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus

Teollisuus 4.0:n digitaalinen vallankumous, älykäs valmistus ja innovatiiviset palvelut sekä näiden globaalit yhteenliittymät kuvaavat nykyisen työn ja teollisuuden kehitystä. Ammatillinen koulutus kohtaa etujoukoissa muutoksen työelämästä kumpuavine muuttuvine osaamistarpeineen. Tällä hetkellä Euroopassa vain harvoilla koulutusorganisaatiolla on tarvittavat välineet, eivätkä opettajatkaan ole aina tietoisia ilmiön kaikista ulottuvuuksista. Opettajilla ei aina ole ajantasaisia välineitä tai osaamista kohdata 4.0-paradigmaa. 

Jotta ammatillinen koulutus voisi elää muutoksen mukana ja luoda kestävää pohjaa, tulee välineiden kehittämisen ohella edistää opettajien, kouluttajien, oppijoiden, oppilaitosten, yritysten, työmarkkinaosapuolten ja paikallisviranomaisten välistä yhteistyötä. Hankkeessa keskitytään tähän teollisuus 2.0 teknologian sijasta inhimillisempään haasteeseen. Se pyrkii tunnistamaan ammatillisen koulutuksen opettajien ja kouluttajien osaamisvaatimuksia sekä kehittämään ja pilotoimaan niihin vastaavia koulutusmoduuleja.
Opettajille suunnatut koulutusmoduulit luodaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. 

Projektin kuvaus englanniksi: 

Fit for 4.0: training teachers and trainers for the 4.0 paradigm 

The labour world is highly dynamic, especially in the high-tech oriented sectors. Digitalization, globalization and internetworking are changing and challenging all kinds of enterprises, the big ones as well as the small and medium ones. In order to keep VET sustainable, it is important to adapt the training betimes and foster a broad consensus and a close cooperation between teachers, trainers, learners, VET providers, companies, social partners and chambers.

A digital world requires adapted training methods. Aim of the project is to combine new learning requirements with fitting methods and also to develop assessment methods who face the new challenges, e.g. interactive learning with OER, active pedagogical approaches with collaborative methods, by actively integrating learners and educators in the process.

The project objectives and outputs:
Training modules for trainers will be developed, and those will be based on learning outcomes, making a pervasive (and clever) use of IT tools, and prepared in close connections with hi-tech, innovative companies in partner territories. They can be made available on a MOOC platform.

Output 1. 
 1. Describing a 'minimum' of skills, namely didactical and transversal, needed by teachers/trainers, especially those involved in HVET, with regard to the 4.0 transition.
 2. Developing a competence self-assessment tool, allowing VET teachers/trainers to measure their readiness for the 4.0 world and digital transformation. 
 3. Developing and testing, in strong cooperation with enterprises, a resource pack for trainers, a training programme delivered as a MOOC (Massive Online Open Course), complete with examples of training material, methods for learning assessment, innovative tools for training and learning.

Output 2. 

 1. Exploiting that MOOC to train a sample group of trainers, who will test what they learnt by co-designing training modules/programs in this new 4.0 concept, together with businesses. 
 2. Making such products available to everyone, even beyond the partnership, through a knowledge base of OER freely accessible via the same on-line platform used by the sample group. 
 3. Identifying a set of policy recommendations/suggestions to local, national and European decision-makers, for future updating of teachers' and trainers' competences. 

Main expected results are:

 • more skilled VET teachers and trainers improved quality of learning, hence better employability of students and attractiveness of VET increased and stable cooperation between training providers, teachers/trainers and enterprises 
 • availability of sustainable tools, transferable to other economic sectors and other European countries.

Fit for 4.0 is performed by a strong consortium of 10 partners in 8 EU Member States: Italy, Austria, Belgium, Denmark, Finland, Portugal, Sweden, the United Kingdom, representing a competent and skilled mix of excellent European VET players, in the spirit of providing for a true 'strategic partnership'.

Projektin tulokset

Fit for 4.0: training teachers and trainers for the 4.0 paradigm

The project objectives and outputs:

Training modules for trainers will be developed, and those will be based on learning outcomes, making a pervasive (and clever) use of IT tools, and prepared in close connections with hi-tech, innovative companies in partner territories. They can be made available on a MOOC platform.

Publications: 

Set of competences targeted by the train-the-trainer programme 
Available on this blog post: https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/fitfor4 


Main expected results
 • more skilled VET teachers and trainers 
 • improved quality of learning, hence better employability of students and attractiveness of VET 
 • increased and stable cooperation between training providers, teachers/trainers and enterprises;- availability of sustainable tools, transferable to other economic sectors and other European countries.
 • Fit for 4.0 is performed by a strong consortium of 10 partners in 8 EU Member States: 
 • Italy, Austria, Belgium, Denmark, Finland, Portugal, Sweden, the United Kingdom, representing a competent and skilled mix of excellent European VET players, in the spirit of providing for a true 'strategic partnership'.

More information

Satu Aksovaara
JAMK University of Applied Sciences, School of Professional Teacher Education 

Update 23.2.2021

Kouluttajakoulutusohjelman osaamistavoitteet

Ensimmäisessä hanketuotoksessa esitellään luettelo ja kuvaus niistä osaamisista, joita opettajilta ja kouluttajilta vaaditaan, jotta he osaavat ohjata ja tukea opiskelijoitaan 4.0 -taitojen kehittämisessä. Nämä osaamiset sisällytetään Fit for 4.0 -hankkeen kouluttajakoulutusohjelmiin. Julkaisu sisältää:  

 • kumppanien suorittamat kansalliset tutkimukset osaamisten tunnistamiseksi ja valitsemiseksi
 • luettelo osaamisista, jotka tullaan sisällyttämään kouluttajakoulutusohjelmiin 
 • osaamistenkuvausmalli (esim.tiedot, taidot, asenteet, autonomia,vastuu jne. luokka - monialaiset, alakohtaiset jne.) ja taso (esim. perus-,keskitaso- ja edistynyt).

Lue Fit for 4.0 uutiskirjeet

Uutiskirjeissä kootusti tietoa hankkeen toimenpiteistä, tapaamisista ja materiaaleista. 

Lisätietoja

Satu Aksovaara

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505916264