Projekti

Etäkuntoutusta Keski-Suomeen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
EtäKS
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.12.2020 - 30.6.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus
Korona-kriisi koettelee osaltaan myös kuntoutusalan toimijoita, joista suurin osa on pieniä mikroyrityksiä. Vaikka etäkuntoutus ei sovellu kaikkiin tilanteisiin, niin siitä huolimatta etäkuntoutuksen laaja-alaisempi hyödyntäminen tarjoaisi monille kuntoutusalan yrityksille hyvän vaihtoehdon taloudellisen toimeentulon turvaamiseksi tässä poikkeustilanteessa. Haastavan tilanteesta tekee kuitenkin se, että pienissä alan yrityksissä ei ole riittävästi resursseja tai osaamista etäkuntoutukseen liittyvien teknisten tai sisällöllisten ratkaisuiden hyödyntämiseen. 

Tämän hankkeen tavoitteena on tarjota Keski-Suomessa toimiville kuntoutusalan yrittäjille tarvittavia resursseja ja osaamista uusien palveluiden muotoiluun ja etenkin etänä toteutettavien kuntoutuspalveluiden käyttöönottoon. Hankkeen tuloksena kuntoutusalan yritysten toimintaedellytykset muuttuvissa tilanteissa paranevat ja koronan aiheuttamat taloudelliset ongelmat niille pienenevät.

Hankkeessa toteutetaan Keski-Suomen alueen kuntoutuspalvelutuottajille interaktiivinen kehitysprosessi oman työn ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Hanke toteutetaan seitsemana virtuaalisena työpajana sekä työpajojen välillä toteutettavien yrityskohtaisten kehittämistehtävien avulla. Hankkeen ensimmäinen
työpaja, tammikuussa 2021, järjestetään avoimena tapahtumana. Tämän jälkeen kehittämisprosessista kiinnostuneet yritykset ilmoittautuvat mukaan ja seuraavat työpajat toteutetaan tämän ryhmän suljettuina tilaisuuksina. Kehittämisprosessiin osallistuvat yritykset saavat heti hankkeen alusta lähtien tukea etäkuntoutuksen ratkaisuiden kayttöönottamiseen. 

Hankkeen päätyttyä, kesäkuussa 2021, kehitysprosessissa mukana olleiden yritysten osaaminen etäkuntoutuksen toteuttamisesta on lisääntynyt ja heille on muodostunut uusia palvelukokonaisuuksia, jotka lisäävät yritysten resilienssia myös mahdollisia tulevia poikkeustilanteita ajatellen. Hankkeessa kehitetyt hyvät käytannöt julkaistaan sähköisellä alustalla, mikä toimii tulosten levittämisen ja jalkauttamisen välineenä myös hankkeen jälkeen. Hankkeen myötä syntyy myös uusia yhteistyökumppanuuksia, jotka edesauttavat uusien palveluiden kehittämistä myös jatkossa.

Lisätietoja:

Kaisa Lällä, projektipäällikkö
0400 976 760
kaisa.lalla@jamk.fi