Projekti

Etäkuntoutusta Keski-Suomeen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
EtäKS
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.12.2020 - 30.6.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Korona-kriisi koettelee osaltaan myös kuntoutusalan toimijoita, joista suurin osa on pieniä mikroyrityksiä. Vaikka etäkuntoutus ei sovellu kaikkiin tilanteisiin, niin siitä huolimatta etäkuntoutuksen laaja-alaisempi hyödyntäminen tarjoaisi monille kuntoutusalan yrityksille hyvän vaihtoehdon taloudellisen toimeentulon turvaamiseksi tässä poikkeustilanteessa. Haastavan tilanteesta tekee kuitenkin se, että pienissä alan yrityksissä ei ole riittävästi resursseja tai osaamista etäkuntoutukseen liittyvien teknisten tai sisällöllisten ratkaisuiden hyödyntämiseen.


Tämän hankkeen tavoitteena on tarjota Keski-Suomessa toimiville kuntoutusalan yrittäjille tarvittavia resursseja ja osaamista uusien palveluiden muotoiluun ja etenkin etänä  toteutettavien kuntoutuspalveluiden käyttöönottoon. Hankkeen tuloksena kuntoutusalan yritysten toimintaedellytykset muuttuvissa tilanteissa paranevat ja koronan aiheuttamat taloudelliset ongelmat niille pienenevät.

Hankkeessa toteutetaan Keski-Suomen alueen kuntoutuspalvelutuottajille interaktiivinen kehitysprosessi oman työn ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Hanke toteutetaan seitsemänä virtuaalisena työpajana sekä työpajojen välillä toteutettavien  yrityskohtaisten kehittämistehtävien avulla. Hankkeen ensimmäinen työpaja, tammikuussa 2021, järjestetään avoimena tapahtumana.  Tämän jälkeen kehittämisprosessista kiinnostuneet yritykset ilmoittautuvat mukaan ja seuraavat työpajat toteutetaan tämän ryhmän  suljettuina tilaisuuksina. Kehittämisprosessiin osallistuvat yritykset saavat heti hankkeen alusta lähtien tukea etäkuntoutuksen
ratkaisuiden käyttöönottamiseen.

Hankkeen päätyttyä, kesäkuussa 2021, kehitysprosessissa mukana olleiden yritysten osaaminen
etäkuntoutuksen toteuttamisesta on lisääntynyt ja heille on muodostunut uusia palvelukokonaisuuksia, jotka lisäävät yritysten  resilienssia myös mahdollisia tulevia poikkeustilanteita ajatellen. Hankkeessa kehitetyt hyvät käytannöt julkaistaan sähköisellä  alustalla, mikä toimii tulosten levittämisen ja jalkauttamisen välineenä myös hankkeen jälkeen. Hankkeen myötä syntyy myös uusia  yhteistyökumppanuuksia, jotka edesauttavat uusien palveluiden kehittämistä myös jatkossa.

Lisätietoja: Kaisa Lällä, projektipäällikkö, 0400 976 760, kaisa.lalla@jamk.fi

Projektin tulokset

EtäKS-hanke päättyi 30.6.2021. Hankkeen aikana on toteutettu palvelumuotoilua hyödyntävä vuorovaikuteinen kehittämisprosessi, johon on osallistunut aktiivisesti 25 kuntoutusalan ammattilaista eri puolilta Keski-Suomea. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin kaksi avointa webinaaria, joihin osallistui etäkuntoutuksesta kiinnostuneita henkilöitä eri puolilta Suomea.

Hankkeessa toteutettiin yhteensä viisi työpajaa ja sen lisäksi yksilö- ja työyhteisökohtaista ohjausta. Työpajojen ja ohjauksen tavoitteena  oli tukea mukana olevia kuntoutusalan toimijoita etäkuntoutuksen käyttöönotossa. Kehittämisprosessin tukena on toiminut sähköinen Campwire alusta, jossa osallistujat ovat päässeet tutustumaan materiaaleihin ja verkostoitumaan myös työpajojen ulkopuolella.

Hankkeen aikana on tuotettu materiaalia etäkuntoutuksen toteuttamiseen liittyen. Lisäksi on tarjottu käytännön tukea esimerkiksi laitehankintoihin, ohjelmistoasennuksiin ja etäkuntoutustilanteiden suunnitteluun. Hankkeen tuotoksia julkaistaan  tulevaisuudenkuntoutus.fi -verkkosivustolla, jossa materiaalia on kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä.

Hankkeen osallistujat kokivat hankkeen aikana saaneensa ajankohtaista tietoa etäkuntoutuksesta sekä varmuutta etäyhteyksien käyttöönottoon. Lisäksi hanke on avannut osallistujille uusia mahdollisuuksien etäratkaisuiden hyödyntämiseen kuntoutuksessa. Hanke on myös tukenut toimijoiden verkostoitumista ja synnyttänyt uusia ideoita palveluiden kehittämiseen.