Projekti

Etäkuntoutus fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa: kirjallisuuskatsaus

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.3.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Tarve parantaa kuntoutuksen saatavuutta on johtanut etsimään uusia palvelujen järjestämistapoja. Digitalisaation mahdollistama teknologiakehitys saattaa tarjoata mahdollisuuksia yksilölliseen, kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan kuntoutukseen hyödyntämällä etäkuntoutusta. Etäkuntoutuksen merkitys on korostunut entisestään COVID-19 pandemian myötä.

'Etäkuntoutus fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa' -hankkeessa tavoitteena on selvittää etäkuntoutuksen vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä. Hankkeessa toteutetaan systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, joiden tavoitteena on koota ja arvioida tietoa mm. etäkuntoutuksen käytöstä ja sen edellytyksistä, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä mahdollisista haitoista fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Lisätietoja:
Eeva Aartolahti, TtT, vanhempi tutkija
Kuntoutusinstituutti, JAMK
etunimi.sukunimi@jamk.fi