Projekti

ERKKERI

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ERKKERI
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2008 - 28.2.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

ERKKERI-projektin tavoitteena oli lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevien henkilöiden ohjauksellista osaamista ja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseen ohjaukselliseen verkostotyöhön. Projektilla pyrittiin alueellisen neuvonta- ja ohjausstrategian mukaisesti kehittämään aikuisten opiskelunaikaisen ohjauksen toimintoja tehokkaammiksi ja toimivammiksi vastaamaan aikuisopiskelijoiden moninaisia tarpeita.

Keskeistä aikuisten opiskelun ohjauksessa on henkilökohtaistaminen ja erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen. Projektissa luotiin koulutus-, kehitys- ja valmennustuotteita aikuisten ohjaajien kouluttamiseen. Tämän lisäksi annettiin organisaatio ja yrityskohtaista tukea ja konsultaatiota sekä järjestettiin kansallisia levittämisseminaareja ja innovaatioareenoja.

Kohderyhmänä olivat neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt työ- ja elinkeinohallinnossa, aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, aikuislukioissa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä, yhdistyksissä sekä yritysten, kuntien ja valtion organisaatioissa.

ERKKERI oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Projekti toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa.