Projekti

Elektroninen ICT-palvelutoiminta LabraNet-ympäristössä

Lyhenne
ELPA
Projektityyppi
Sisäinen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.12.2009 - 31.12.2013
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Omarahoitteinen
Projektin kuvaus

ELPA-hankkeen tavoitteena on tukea Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- sekä innovaatiotoimintaa, tuottamalla tarpeisiin sopivia elektronisia palveluita. WWW-palvelut, tietokantaratkaisut ja muut tietotekniset sovellutukset luodaan erillisessä LabraNet-verkossa, joka tarjoaa monipuolisen ympäristön toiminnalle. Verkkosovellukset toteutetaan käyttäen avoimen lähdekoodin ratkaisuja, joka mahdollistaa tarvittaessa niiden siirtämisen myös Labranet-verkon ulkopuolelle. 


Projektin kohderyhminä ovat Jamkin projektitoiminta ja projekteissa mukana oleva henkilöstö. Palvelut tulevat olemaan tarjolla kaikille hankkeille, joissa Jamk on osapuolena.