Projekti

eBoss - Hyvinvointivalmennusta nuorille

Rahoitusohjelma

Lyhenne
eBoss
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2016 - 31.1.2019
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Projektissa edistettiin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja, elämänhallintaa ja arkielämän taitoja sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Näin heidän opiskelu-ja työkykynsä vahvistuivat. Projektin aikana luotiin, pilotoitiin, levitettiin ja osin juurrutettiin eBoss-hyvinvointivalmennus Jyväskylän palvelualan opiston ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa yhteistyönä.

eBoss-hyvinvointivalmennuksiin valittiin kahden lukuvuoden aikana mukaan 146 opiskelijaa, jotka olivat pääosin 16-29-vuotiaita.  Valmennukset toteutetaan 12 valmennusryhmässä, joista osa toteutettiin kontaktitapaamisina, osa verkkopohjaisena digivalmennuksena ja osa näiden yhdistelmänä. Valmennuksissa hyödynnettiin ja testattiin terveellisiä elämäntapoja edistäviä ja minäpystyvyyttä tukevia ilmaisia ja edullisia mobiiliapplikaatioita.  Lukuvuoden 2016-2017 aikana toteutui 6 valmennusryhmää. Ensimmäisen vaiheen valmennukseen osallistuneista valittiin 13 opiskelijaa vertaisohjaajiksi, tsemppareiksi seuraavan vaiheen valmennuksiin lukuvuodelle 2017-2018 6 valmennusryhmään.

Valmennusmallin luomiseen, pilotointiin ja juurruttamistyöhön osallistui lisäksi 39 opetus -ja ohjaushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Hankkeen aikana tuotettu valmennusmalli juurrutettiin oppilaitosten toimintoihin. Jamk oli hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajia olivat Jyväskyän palvelualan opisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Keski-Suomen liikunta ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: projektipäällikkö Maaret Rutaselta, maaret.rutanen@jamk.fi puh. 050 3734520