Projekti

Digivireä Keski-Suomi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Digivireä Keski-Suomi -hankkeen ensisijainen tavoite on edistää maaseutuväestön, erityisesti
ikäihmisten, digiosaamista sekä kehittää maakunnallista digitutoreiden
verkostoa takaamaan paikallisen digituen saatavuutta. Tietotekniset perustaidot
tukevat asukkaiden yhteiskunnallista toimijuutta ja osallisuutta, parantavat
elämänlaatua ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

 

Hankkeen osatavoitteina
on

 1. Kehittää maakunnallista digituen tarjoajien
  verkostoa valmennuksen avulla. Keski-Suomen 20 kunnassa toimii hankkeen
  päättyessä yhteensä noin 95 digitutoria. Tutorit muodostavat
  maakunnallisen vapaaehtoisten Geronet-tutoreiden verkoston, toimien
  yhteistyössä jo olemassa olevan Jyväskylän kaupungissa toimivan
  Geronet-tutoreiden verkoston kanssa.
 2. Vahvistaa maaseudun asukkaiden digitaitoja ja
  digiosallisuutta ja edistää digitalisaatiomyönteistä kulttuuria kaikissa
  Keski-Suomen kunnissa vastaten kunkin kunnan/kylän digitarpeisiin.
 3. Kokeilla, arvioida ja kehittää alueellista
  digituen toimintamallia, joka hankkeen päättyessä jää elämään koko
  maakuntaan. Jokaisessa kunnassa on sovittu kuinka tutorit jatkavat
  toimintaa omalla alueellaan hankkeen päättyessä.
 4. Tuoda yhteen tahoja (kirjastot, sote-palvelut, muut julkiset
  palvelut, järjestöt, yritykset), jotka tarjoavat tai voisivat tarjota
  digitukea, ja ottaa heitä mukaan hankkeessa kehitettävään alueelliseen
  digitukijoiden verkostoon.
Yhteystiedot:
Susanna Nurmeksela
susanna.nurmeksela@jamk.fi
p. 0406372355

Projektin tulokset

Hankkeen toimenpiteillä vähennetään ikääntyneiden digisyrjäytymistä,
kasvatetaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja parannetaan palveluiden
saavutettavuutta lisäämällä ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä
palveluita. Hanke pyrkii vastaamaan kentältä tulevaan tarpeeseen tuottaa
lähellä tarjottavaa, säännöllistä digitukea. Toiminnalla haetaan ratkaisumallia
maakunnalliseen, koordinoituun digituen tarjoajien verkostoon, millainen
Keski-Suomesta tällä hetkellä puuttuu. Hankkeen päättyessä lähes jokaisessa
Keski-Suomen maakunnan kunnassa toimii säännöllisesti keskimäärin 5
vapaaehtoista, tehtävään koulutettua digineuvojaa eli vertaistutoria. Vertaistutorit
tarjoavat kunnassa säännöllisesti tukea ikäihmisille digipulmissa.

2.2.2021