Projekti

Digisti yhdessä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Digisti yhdessä
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2019
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Digisti yhdessä


Digisti yhdessä -hanke luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.

Tavoitteet
Digisti yhdessä -hankkeen tavoitteena on...
 • luoda ja kehittää musiikin, tanssin ja esittävän taiteen opetusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen sähköisiä opintokokonaisuuksia ja -sisältöjä
 • kehittää opettajien taitoja ja mahdollistaa opiskelijoille tietovarantojen hyödyntäminen pedagogisesti perustellulla tavalla
 • kehittää taidealan digipedagogiikkaa
 • mahdollistaa ammattikorkeakoulujen verkostotyöskentely ja osaamisen jakaminen
Tavoitteiden taustalla on koko maan kattavan koulutusverkoston kyky taata taiteen korkealaatuinen ja joustava, opiskelijan omat valinnat huomioiva työelämälähtöinen koulutus.

Ammattikorkeakoulut siirtyvät omassa toiminnassaan keskinäisestä kilpailusta kohti substanssiyhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoille nopeutetut opintopolut. Avoimilla opintokokonaisuuksilla sekä taiteen toisen asteen opiskelijat että alan ammattiopintoihin suuntaavat harrastajat voivat valmistautua tuleviin korkeakouluopintoihin ja samalla nopeuttaa niitä. Ajasta ja paikasta riippumattomat verkko-opinnot mahdollistavat opiskelijoiden ympärivuotisen opiskelun.

Kohderyhmä
Digisti yhdessä -hankkeen kohderyhmänä ovat taiteen korkeakouluopiskelijat ja -henkilökunta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa oppilaitoksia profilaatioon. Tavoitteeseen vastataan profiloitumalla niin, että opiskelija kaikkialla saa laaja-alaisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen. Avaamalla koulutusta jokainen laitos voi keskittyä omiin vahvuuksiinsa ilman, että kattava, opiskelijoiden omat suuntautumistoiveet mahdollistava koulutus katoaa. Näin yksiköt luovat niukoilla resursseilla laaja-alaisempaa ja vaikuttavampaa koulutusta.

Toteuttajat
Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa ovat lisäksi mukana kaikki Suomen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen tutkinto-opetusta tarjoavat ammattikorkeakoulut:
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Centria ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
Lisätietoja

Eva Halme, p. 040 727 6424, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Sami Sallinen, p. 040 351 8350, etunimi.sukunimi@jamk.fi