Projekti

Digisti Kylässä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Digisti Kylässä
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2019 - 31.1.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Digisti kylässä (1.2.2019-31.1.2021)

Digisti kylässä -hanke on kaksivuotinen maaseudun kehittämishanke, jota toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri. Hankkeen toiminta-alueena on koko Keski-Suomi ja toiminnan pääpaino on kuntakeskusten ulkopuolisissa kylissä. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. 


Hankkeessa
-Vahvistetaan kylien asukkaiden digitaitoja ja edistetään sähköisten palveluiden käyttöönottoa.
-Kehitetään digitukipalveluita ja digivertaistoimintaa, millä ehkäistään erityisesti ikäihmisten digisyrjäytymistä ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta.
-Lisätään kylien asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä erilaisia niitä tukevia sovelluksia ja sähköisiä palveluita. 
-Tuodaan keskisuomalaista maaseutuasumista positiivisesti esille digitaalisuutta hyödyntäen.
-Tuetaan kyliä löytämään uusia keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja kylän yhteisen toiminnan kehittämiseen (esim. virtuaalinen kylätalo).

Kysy lisää:
Susanna Nurmeksela, projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
puh. 040 637 23 55
s-posti: susanna.nurmeksela(at)jamk.fi

Projektin tulokset

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on digitaalisuutta hyödyntäen edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua, lisätä kylien ja pienten taajamien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, lisätä digitalisaatiomyönteistä asennetta sekä kasvattaa maaseudun vetovoimaisuutta.

Hankkeen osatavoitteina on
- Vahvistaa maaseudun asukkaiden digitaitoja, digitaalista pääomaa sekä digiosallisuutta, ja vähentää eriarvoisuutta mm. palvelujen saavutettavuudessa kehittämällä digitukipalveluita ja digivertaistoimintaa kylillä.
- Kehittää verkossa tarjottavien palveluiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä järjestämällä digiklinikka/digipalvelupäivä -toimintaa.
- Lisätä kylien asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä digipalveluita terveyden ylläpitämisessä ja -seurannassa sekä palveluiden saavutettavuudessa tukemalla terveyteen liittyvien sovellusten käyttöönottoa erityisesti ikäihmisillä.
- Tuoda keskisuomalaista maaseutuasumista positiivisesti esille digitaalisuutta hyödyntäen (esim. virtuaalikylätaloon tuotetut videot) ja samalla osallistaa erityisesti lapsia ja nuoria mukaan toimintaan, sekä kehittää sosiaalista toimintaympäristöä.
- Kehittää terveyttä ja hyvinvointia tukevaa kylätoimintaa mm. virtuaalikylätalomallilla.
- Tukea maaseudun kyliä löytämään uusia digitalisaatiota hyödyntäviä keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja vahvistamiseen, kylän yhteisen toiminnan kehittämiseen sekä naapuriavun, vertaisavun tai järjestöjen vapaaehtoisavun välittämiseen.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään kylien asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia oman kylän toiminnan kehittämiseen, ja mahdollistetaan kyläläisten kohtaaminen ja yhteisöllinen elämäntapa myös kylillä, joilla ei ole yhteistä kokoontumispaikkaa. Lisäksi hanke pyrkii vähentämään ikääntyneiden digisyrjäytymistä, kasvattamaan tasa-arvoa ja parantamaan palveluiden saavutettavuutta lisäämällä ikäihmisten digitoimintakykyä. Toiminnalla pyritään vähentämään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, lisäämään yhteisöllisyyttä sekä osallistamaan lapsia, nuoria ja perheitä mukaan aiempaa enemmän sekä lisäämään sukupolvien välistä yhteistyötä. Hanke pyrkii tuomaan esille maaseudun myönteisiä voimavaroja sukupolvien välisellä yhteistyöllä digitalisaatiota hyödyntäen.