Projekti

CYBERDI

Rahoitusohjelma

Lyhenne
CYBERDI
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.10.2018 - 31.12.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Kyberrikollisuus on nopeasti kehittyvä ja kompleksinen rikollisuuden muoto, jossa hyökkäysten kohteeksi voi valikoitua kuka tahansa meistä.

Kyberrikollisuutta vastaan käytävä taistelu kulminoituu rikosten ennaltaehkäisyyn, hyökkäyksiltä suojautumiseen sekä rikoksen jo tapahduttua tehokkaaseen tutkintaan sekä hyökkäyksestä toipumiseen. Tähän laaja-alaiseen tehtäväkenttään tarvitaan hyvää yhteistyötä ja tiedonjakoa sekä uusimpia tekniikoita ja jatkuvasti kehittyvää osaamista.

CYBERDI-hankkeen tarkoituksena on kehittää moderneja menetelmiä ja yhteistyöprosesseja kyberrikoksien ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja poikkeamatilanteista selviämiseen sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti valtakunnallista tietoisuutta kyberrikollisuudesta.

CYBERDI-projektikokonaisuus jakautuu tavoitteiden osalta kolmeen työpakettiin:


WP1 – Kyberrikollisuuden ennaltaehkäiseminen

WP1-työpaketissa edistetään kyvykkyyttä estää tietoverkoissa tehtäviä rikoksia hyödyntäen uusimpia teknologioita (mm. tekoäly, koneoppiminen ja data-analytiikka) sekä kehitetään uusia tehokkaita yhteistyömalleja verkkorikosten ennaltaehkäisemiseen ja tutkintaan.

WP2 – Tietoisuuden kasvattaminen


WP2-työpaketin tavoitteena on kasvattaa kyberrikollisuuteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista yrityksissä, terveydenhuollossa, oppilaitoksissa ja erityisesti nuorten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa niin organisatorisesti kuin teknisestikin.

WP3 – Yhteistyön vahvistaminen


WP3-työpaketissa keskitytään vahvistamaan ja syventämään kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä kyberrikollisuuden uhkia vastaan.

Pääyhteistyökumppaninamme hankkeen toteutuksessa toimii Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK). Tämän lisäksi muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Poliisihallitus (POHA), Keskusrikospoliisi (KRP), Suojelupoliisi (SUPO), Sisäministeriö, Puolustusministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto.

Terveydenhuollon puolelta projektin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat sairaanhoitopiirit ja terveydenhuollon kuntayhtymät.

Yritysten tietoisuuden lisäämiseen liittyen potentiaalisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari sekä alueelliset toimijat ja kehitysyhtiöt.


Erityisesti nuoria sosiaalisen median käyttäjiä ja oppilaitoksia lähestymme muun muassa yhteistyössä toisen asteen koulutuskuntayhtymien, korkeakoulujen sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opettajia kouluttavien yliopistojen, kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kautta.

Lue lisää toiminnastamme CYBERDI.FI-sivuilta sekä #OleTietoinen-blogista.

Lisätietoja:


Jyväskylän ammattikorkeakoulu
IT-instituutti/CYBERDI-hanke
Projektipäällikkö
Kaisa Sulasalmi
etunimi.sukunimi@jamk.fi