Projekti

Culture Tourism for City Breakers

Rahoitusohjelma

Lyhenne
CTCB
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.8.2018 - 31.8.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämishanke (8/2018-8/2020), joka tuo luovan alan ja matkailualan toimijat yhteen.
Hankkeen tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin - kehittäjäfoorumin - luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen mukaan oppilaitosten oppimisympäristöihin.

Miten?

Hankkeessa tuodaan yhteen kulttuurialan toimijat (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, taiteenvälittäjäporras eli kulttuurituottajat, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijat (opiskelijat, oppilaitokset ja alueelliset matkailutoimijat). Valtakunnallisena matkailutoimijana/yhteistyökumppanina hankkeessa mukana on Business Finlandin matkailunedistämisyksikkö Visit Finland.

Hankkeessa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä ja suunnitellaan sekä pilotoidaan monialainen kehittäjäfoorumi, think-tank-muotoinen kulttuurimatkailutyöpajojen sarja, jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kaupungissa (Helsinki, Lahti, Jyväskylä).
Alueellisten työpajojen jälkeen järjestetään valtakunnallinen seminaari, jossa jaetaan alueellisten pilottien tuotokset,tulokset ja kokemukset.

Tilaisuuksien tavoitteena on yhteinen oppiminen ja inspiroituminen, monialainen dialogi, mikä hyödyttää sekä kulttuuripuolen, että matkailupuolen kenttää ja näyttäytyy uutena ja kehittyvänä alan koulutuksena sekä luo verkostomaisen yhteistyön mallin jo ammattikorkeakouluopintojen aikana.

Toimenpiteillä parannetaan myös luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen
liittyvän koulutuksen osuvuutta sekä kehitetään luovan osaamisen
koulutustarjonnan ketteryyttä.

Tulos:

Hankkeen lopputuloksena paikallisen, alueellisen ja kansallisen
kasvualan - kulttuurimatkailun - tarvitseman koulutuksen tarjonta lisääntyy,
parannetaan laatua ja osuvuutta sekä tuodaan lisää tulevaisuuden työmahdollisuuksia
luoville aloille.
Syntyy monialainen verkostoyhteistyömalli; kehittäjäfoorumi ja lisäksi oppilaitoksiin juurtuva kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutussisältöjen kokonaisuus sekä 'Culture Creators' -  avoin verkkomateriaali.

Hankkeen hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
Partnerit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Projektin tulokset

Jyväskylässä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteiseen oppimiseen ja inspiroitumiseen sekä monialaiseen dialogiin tähtäävät Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumit järjestettiin helmi-toukokuussa 2019. Foorumeissa pohdittiin kulttuurimatkailua koko Suomen mittakaavassa ja paikallisesti Jyväskylän näkökulmasta.

Kehittäjäfoorumissa ”Kulttuurimatkailu ja yhteisöllinen kaupunkikulttuuri” asiantuntijoina olivat kulttuurimatkailun katto-ohjelman Culture Finlandin ohjelmapäällikkö Susanna Markkola ja kaupunkiaktivisti ja tuottaja Jaakko Blomberg, sekä Taikelta erityisasiantuntija Sari Ilmola. Työpajaa ohjasi Monkey Business tavoitteenaan ryhmäyttää osallistujia pienryhmiin koko kevään kestävään yhteistyöskentelyyn palvelujen paketoinnin merkeissä. Jyväskylän kehittäjäfoorumeihin oli kutsuttu myös yhteensä toistakymmentä Jamkin restonomi- ja Humakin kulttuurituottajaopiskelijaa verkostoitumaan ja oppimaan palvelujen tuotteistamisesta.

Toisessa, maaliskuisessa kehittäjäfoorumissa ”Tapahtumat ja festivaalit matkailupalveluina” olivat asiantuntijoina Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla ja Jyväskylä Convention Bureaun markkinointipäällikkö Jaana Ruponen. Jamkin opiskelija Leena Savolainen nosti esimerkkejä sekä kotimaisista että ulkomaisista onnistuneista kulttuurimatkailupalveluista. Foorumissa pohdittiin mitä kansainväliset matkailijat toivovat ja miten tapahtumia tulisi kehittää kansainvälisiä matkailijoita ajatellen. Työpajaosuudessa Soila Palviainen Aurana Oy:stä ohjasi osallistujia yhteistyöhön ja palveluiden paketoinnin saloihin.

Kevään kolmannessa kehittäjäfoorumissa ” Matkailusta hyvinvointia matkailijoille” osallistujat pääsivät Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tuottaja Katariina Hiukan ohjaamana tanssahtelemaan tuolikatrillia ja tutustumaan Folkvirtaa -tanssituotteeseen, kuulivat, miten Allas Seapool on yhdistänyt kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita uudella tavalla ja miten paikalliset voivat tarjota matkailijoille paikalliskulttuuria ja luonnon hyvinvointielämyksiä. Työpajaosuudessa Soila Palviainen sparrasi toimijoita kulttuurimatkailutuotteiden hinnoittelussa.

”Kulttuurimatkailun tulevaisuuden trendit” –teemaisessa Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumissa asiantuntijoina olivat Helsinki XR Centerin kuraattori Santeri Suominen, Jyväskyläläisen AR/VR-teknologioiden hyödyntämiseen kulttuurielämyksen monipuolistamisessa erikoistuneen Memorandum Unlimitedin toimitusjohtaja Elina Rauhala ja Visit Jyväskylän matkailukoordinaattori Johanna Maasola. Puheenvuorot inspiroivat toimijoita ideoimaan lisätyn todellisuuden käyttöä erilaisissa kulttuurikohteissa ja työpajaosuuden päätti kulttuurimatkailun asiantuntija Soila Palviainen kulttuurimatkailutuotteiden markkinointi –teemalla.

Ahaa –elämykset uusista asiakasryhmistä, uudet yhteistyötahot ja palveluideat olivat palautteiden mukaan kehittäjäfoorumeiden parasta antia. Myös konkreettiset työkalut palvelutuotteen kehittämiseen saivat kiitosta.

JAMK:n osatoteutuksen kevään ja kesän blogikirjoitukset:
-'Vinkkejä matkailupalvelujen kehittäjille Berliinin ITB messuilta – Miten luoda tunne-elämyksiä tapahtumiin, osallistaa sekä tarinallistaa palveluja?': https://ctcb.metropolia.fi/2019/05/03/vinkkeja-matkailupalvelujen-kehittajille-berliinin-itb-messuilta-miten-luoda-tunne-elamyksia-tapahtumiin-osallistaa-seka-tarinallistaa-palveluja/
-'Kulttuurimatkailijat & suomalainen sauna': https://ctcb.metropolia.fi/2019/07/20/kulttuurimatkailijat-suomalainen-sauna/

Marraskuussa 2019 Helsingissä toteutettiin Helsingin, Lahden ja Jyväskylän yhteinen kulttuurimatkailuseminaari 'Kulttuurin ja matkailun syke'' yhteistyössä Visit Finlandin Culture Finland -teemaohjelman kanssa. Tapahtumaan ilmoittautui yli 140 kulttuuri- ja matkailualan toimijaa ja striimausta seurattiin aktiivisesti ympäri Suomen. Tapahtuman pääteemana oli omatoimimatkailu ja sen ulottuvuudet kulttuurimatkailussa. Tallenne löytyy täältä: https://vimeo.com/apogeeoy/review/372425907/183954925d

Syksyllä 2019 suunniteltiin kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus, joka testataan tammi-heinäkuussa 2020. Opintojaksojen introvideot (6kpl) sekä toisen englanninkielisen opintojakson ohjevideot (5kpl) kuvattiin JAMK:n digikeskuksella.

Syksyllä 2019 JAMK:n osatoteutuksessa kirjoitettiin kolme blogikirjoitusta, jotka löytyvät täältä:
-'Live Like a Local –matkailu valloittaa Jyvässeudun': https://ctcb.metropolia.fi/2019/11/04/live-like-a-local-matkailu-valloittaa-jyvasseudun/
-'Valoa marraskuun harmaudessa': https://blogit.jamk.fi/turbinaattori/2019/12/05/valoa-marraskuun-harmaudessa/
-'Jyväskylän kirjamessut': https://ctcb.metropolia.fi/2019/12/09/jyvaskylan-kirjamessut/

Keväällä 2020 koulutuskokonaisuuden suunnittelu jatkui ja siirryttiin pilotointivaiheeseen. JAMK:n vastuussa oleva opintojakso 'From Idea to Product in Cultural Tourism' pilotoitiin maakiskuun lopusta toukokuun loppuun.

Keväällä 2020 JAMK:n projektiryhmä julkaisi seuraavat blogikirjoitukset:
-'Miksi kestävä kulttuurimatkailu on niin vaikea käsite?': https://ctcb.metropolia.fi/2020/03/26/miksi-kestava-kulttuurimatkailu-on-niin-vaikea-kasite/?fbclid=IwAR3f14vtSlRNIQSjFKqF0KX1sciDxPdgrIcWAkRHaxCyd8Y421GXCPzOOg8
-'Löylyn sylissä': https://ctcb.metropolia.fi/2020/05/12/loylyn-sylissa/?fbclid=IwAR3LYAWO5P9FoZenj-Ighd-GPT0kmmSbwwAOPCbK0mnNJlqto1N3cimYBYM

Kesäkuussa 2020 julkaistiin hankkeen blogikokoelma 'Näkökulmia kulttuurimatkailuun' hankkeen pahraista kirjoituksista: https://www.theseus.fi/handle/10024/343188

Lisäksi selvitettiin koulutuksen jatkon mahdollisuudet ja kehitettiin tulevaisuuden toimintamallit. Hankkeen jälkeen Metropolia hallinnoi suomenkielistä toteutusta (3 opintojaksoa, yht. 15 op) omalla Moodle -alustalla. LAB-ammattikorkeakoulu toimii Metropolian alihankkijana. Suomenkieliset opinnot ovat osana Metropolian kulttuurituotannon tuntinto-ohjelmaa ja tarjolla myös avoimen ammattikorkeakoulun ja CampusOnline -portaalin kautta. Seuraavan kerran opinnot toteutetaan v.2021 - kaksi opintojaksoa keväällä ja yksi kesäopintoina. Englanninkielisiä opintoja tuottavat JAMK ja Haaga-Helia - kukin omalla Moodle -alustalla. JAMK toteuttaa kaksi ensimmäistä opintojaksoa (5 + 5 op) keväästä 2021 lähtien osana Tourism Management -tutkinto-ohjelmaa sekä avoimen amk:n ja CampusOnlinen kautta. Haaga-Helia tuottaa kolmannen opintojakson (5op) kesäopintoina v.2021 lähtien sekä muokatun YAMK-tasoisen opintojakson v. 2022 lähtien. Nämäkin opinnot ovat sekä osana tutkinto-ohjelmaa, että avoimessa amk:ssa ja CampusOnlinessa.

Hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 21.8.2020. Siihen osallistui yhteensä 26 henkilöä, jotka edusti projektiryhmää, ohjausryhmää ja kulttuurimatkailukenttää. Tilaisuudessa käytiin läpi hankkeen tulokset ja keskusteltiin kehittäjäfoorumien jatkamisesta ja mahdollisista toimintamalleista. Ohjausryhmältä sekä sidosryhmiltä hanke sai erittäin positiivista palautetta.

Lisätietoa hankkeesta ja muiden osatoteuttajien tulokset verkkosivuilta https://ctcb.metropolia.fi/

Tiedot päivitetty: 27.8.2020 (Rositsa Röntynen)