Projekti

Culture Tourism for City Breakers

Rahoitusohjelma

Lyhenne
CTCB
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.8.2018 - 31.8.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämishanke (8/2018-8/2020), joka tuo luovan alan ja matkailualan toimijat yhteen.
Hankkeen tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin - kehittäjäfoorumin - luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen mukaan oppilaitosten oppimisympäristöihin.

Miten?

Hankkeessa tuodaan yhteen kulttuurialan toimijat (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, taiteenvälittäjäporras eli kulttuurituottajat, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijat (opiskelijat, oppilaitokset ja alueelliset matkailutoimijat). Valtakunnallisena matkailutoimijana/yhteistyökumppanina hankkeessa mukana on Business Finlandin matkailunedistämisyksikkö Visit Finland.

Hankkeessa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä ja suunnitellaan sekä pilotoidaan monialainen kehittäjäfoorumi, think-tank-muotoinen kulttuurimatkailutyöpajojen sarja, jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kaupungissa (Helsinki, Lahti, Jyväskylä).
Alueellisten työpajojen jälkeen järjestetään valtakunnallinen seminaari, jossa jaetaan alueellisten pilottien tuotokset,tulokset ja kokemukset.

Tilaisuuksien tavoitteena on yhteinen oppiminen ja inspiroituminen, monialainen dialogi, mikä hyödyttää sekä kulttuuripuolen, että matkailupuolen kenttää ja näyttäytyy uutena ja kehittyvänä alan koulutuksena sekä luo verkostomaisen yhteistyön mallin jo ammattikorkeakouluopintojen aikana.

Toimenpiteillä parannetaan myös luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen
liittyvän koulutuksen osuvuutta sekä kehitetään luovan osaamisen
koulutustarjonnan ketteryyttä.

Tulos:

Hankkeen lopputuloksena paikallisen, alueellisen ja kansallisen
kasvualan - kulttuurimatkailun - tarvitseman koulutuksen tarjonta lisääntyy,
parannetaan laatua ja osuvuutta sekä tuodaan lisää tulevaisuuden työmahdollisuuksia
luoville aloille.
Syntyy monialainen verkostoyhteistyömalli; kehittäjäfoorumi ja lisäksi oppilaitoksiin juurtuva kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutussisältöjen kokonaisuus sekä 'Culture Creators' -  avoin verkkomateriaali.

Hankkeen hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
Partnerit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy