Projekti

ConnectedByBiobord- Biobord open innovation platform connecting bioeconomy developers in BSR (RDI2CluB Extension)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ConnectedByBiobord
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.10.2020 - 30.6.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Interreg - Baltic Sea Region
Projektin kuvaus
ConnectedByBiobord 01.10.2020 - 30.06.2021

Projektin toteutusvaihe alkoi lokakuussa 2020, het edellisen päähankkeen RDI2CluBin perään. Projektin toteuttaminen aloitettiin kick-offilla jossa käytiin läpi työsuunnitelma, partnerisopimus, viestintäsuunnitelma sekä rahoituohjelman käytänteet. 


Ensimmäiseen kuukauteen kuului myös hankkeen sisäinen Transnational Workshop, jossa suunniteltiin tarkemmin tuleva innovaatioprosessin pilotointi, erityisen tärkeää oli prosessin valinta. Prosessiksi valikoitui iteratiivinen komivaiheinen prosessi:

- Yhdessä oppiminen
- Yhdessä luominen
- Yhdessä toteuttaminen

Seuraavien kuukausien aikana kolme teemallista pilottia (ruoka, metsä ja teknologia) testasivat tätä prosessia, samalla oppien uutta ja luoden uusia yhteyksiä kansainvälisessä kontekstissa. Piloteissa testattiin prosessia ja yhdessäkehittämistä (co-creation) mm. temaattisten analyysien kautta, innovaatiotapahtumien ja kenttätestauksien kautta. Voitte lukea tarkemmin innovaatiopilotoinnin kokemuksista ja tuloksista täältä: XX (tulossa pian)

Innovaatiopilotoinnin lisäksi, hankkeen tavoitteena oli synnyttää konkreettisia yhteistyösuunnitelmia Joint Agendoja, yllämainittujen kolmen teeman ympärille (ruoka, metsä, teknologia). Yhteistyösuunnitelmien tavoitteena on ohjata hankkeesta muodostuneen Biobord-verkoston yhteistyöskentelyä projekti ajan jälkeen. 

Hankkeen päätuloksia ovat:
- 4 Joint Agendaa: kestävä ruokaketju, digitaalinen metsä, uusien teknologioiden käyttö luonnovarojen hallinnassa sekä innovaatioyhteistyö
- Innovaatio-opas: opit ja vinkit kansainväliseen innovointiin (esim. hackathonien järjestämiseen)
- Uusi toimintamalli Biobord verkostolle
- Uudistettu toimintamalli ja ohjeistus Biobord-verkkoalustalle