Projekti

CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021

Rahoitusohjelma

Lyhenne
COL
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.5.2020 - 30.6.2021
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

CampusOnline.fi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen eri ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja tarjoaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille laajat ristiinopiskelumahdollisuudet. Opiskelijat voivat valita portaalista vapaasti itseään kiinnostavia opintoja ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa. Opintotarjonnassa on mukana opintojaksoja kaikilta aloilta, AMK- sekä YAMK-tason opintoja, englanninkielisiä toteutuksia, nonstop -opintoja sekä useamman ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksia. Vuoden 2020 aikana portaalin kautta suoritettiin 173 000 opintopistettä.

CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 (COL) –projektin keskeisenä tehtävänä oli ylläpitää ja kehittää CampusOnline -palvelua edelleen. Lisäksi projektissa kartoitettiin ja testattiin portaalin mahdollisuuksia uusien kohderyhmien, kuten työelämän, näkökulmasta.  Projektissa toteutettiin  syksyllä 2020 työelämäpilotti, jossa Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäseniä opiskeli valikoidulla opintojaksoilla.

COL –projekti edisti hallitusohjelman tavoitteita korkeakoulutuksen kehittämisestä jatkuvan oppimisen alustaksi sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Kun visio2030 -työhön sisältyvä digitaalinen palvelujärjestelmä kehittyy sekä korkeakoulujen yhteinen Digivisio2030 -työ etenee, on tarpeen asemoida CampusOnline -palvelu uudelleen sekä integroida tai sulauttaa se mahdollisesti laajempiin ja kokonaisvaltaisiin valtakunnallisiin järjestelmiin. COL-projekti seurasi tiiviisti korkeakoulujen Digivisio2030 –työtä ja projektin aikana käynnistettiin keskustelu CampusOnline –palvelun kytkemisestä tulevaisuudessa Digivisiossa luotaviin valtakunnallisiin ratkaisuihin.