Projekti

BTI Älytila kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Älytila
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Biotalouskampuksen Älymaatila -hankkeessa kehitetään ainutlaatuista maatilatalouden älytekniikan keskittymää Saarijärven Tarvaalaan. Älymaatilan toiminnan tavoite on nopeuttaa tarpeellisten älyteknologioiden käyttöönottoa maatiloilla. Tavoitteena on poistaa esteitä sovellusten yleistymiseltä ja nopeuttaa alan innovaatiotoimintaa siten, että siitä saadaan merkittävästi aikaisempaa enemmän hyötyä alueen elinkeinoelämälle. Jatkossa Älymaatila toimii koko Suomen hyödyksi ja myös kansainvälisesti.

Hankkeessa toteutetaan kolme erilaista älymaatalouden esimerkkitapausta: 'Peltoviljelyn älykäs tiedonkeruu', 'Pellon vesitalous' ja '5G-verkkojen käytettävyys metsäpalstan näkökulmasta'. Näistä kerätään kattavasti kuhunkin tapaukseen liittyvää erityyppistä dataa. Jalostetun datan perusteella suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, jotka raportoidaan tilan tietojärjestelmään jatkokäyttöä varten. Datan keruuseen käytetään uusinta tekniikkaa ja tiedonkäsittelyn tarpeisiin käytetään FMIS- (Farm Management Information System) järjestelmää, jonka yhteyteen liitetään räätälöity Viljelijän Tietovarasto. Tiedonkäsittelyn kyberturvasta tehdään analyysi.

Hankkeen tuloksena on joustava Älymaatila-konsepti, joka on käytettävissä älyteknologisten innovaatioiden soveltavaan tutkimukseen, kokeiluihin ja pilotointiin.

 

Lisätiedot: 

MMT Hannu Haapala, projektipäällikkö

hannu.haapala@jamk.fi

050 597 7845

 

Projektin tulokset

Hanke kesti kaksi kasvukautta vuosina 2022 - 2023. Kohteena olleet peltolohkot (Huipuri ja Maatalo) instrumentoitiin maaperäanturein. Kylvö toteutettiin ISOBUS-yhteensopivalla traktorilla ja kylvölannoittimella. Kasvuston kehitystä seurattiin viikottaisin dronekuvauksin kiinteäsiipisellä dronella, jossa käytettiin kolmea hyötykuormaa, RGB-, lämpö- ja multispektrikameraa. Lisäksi tehtiin manuaalisia kasvustomittauksia. Kasvustomittaukset tehtiin maaperäanturien ympäriltä, jotta saatiin tarkkaa paikkatietoa eri alueiden ominaisuuksista.  

Huipurin lohko jaettiin manuaaliseen ja Älymaatalous-tekniikalla toteutettavaan viljelyyn. Kummatkin suunniteltiin koulutilan viljelysuunnitteluohjelmistolla. Perinteinen manuaalinen viljely toteutettiin lannoituksen vakiosäädöllä ja Älymaatalous säädettiin maaperän ominaisuuksien mukaisina käsittelyalueina. Lannoitus jaettiin siten, että kylvön yhteydessä annettiin 2/3 ja pintalevittimen avulla lisälannoituksena 1/3. Lisäksi Maatalo-lohkolle tehtiin lannoitustasotestaus, jossa em. ISOBUS-koneilla toteutettiin erilaiset lannoitustasot.

Puinti tehtiin satomittarilla varustetulla koulutilan puimurilla. Satomittarin kalibrointia varten sato mitattiin myös kuormavaa'an avulla.

Lohkoilla tehtiin vuonna 2022 satoennustemittaus, jossa kuvattiin lyhyitä videopätkiä AI-algoritmin avulla analysoitaviksi.

Työn aikainen traktorin telemetriadata tallennettiin analysoitavaksi. 

Viljelijän datavarastosta tehtiin versio, johon tallennettiin ja josta visualisoitiin maaperäanturien ja dronemittausten dataa. Datan luvitusta ja jakoa data-avaruuteen demonstroitiin yhteistyössä yritysten kanssa.


Päivitetty 18.9.2023