Projekti

BTI Älytila kehittämishanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Älytila
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Biotalouskampuksen Älymaatila -hankkeessa kehitetään ainutlaatuista maatilatalouden älytekniikan keskittymää Saarijärven Tarvaalaan. Älymaatilan toiminnan tavoite on nopeuttaa tarpeellisten älyteknologioiden käyttöönottoa maatiloilla. Tavoitteena on poistaa esteitä sovellusten yleistymiseltä ja nopeuttaa alan innovaatiotoimintaa siten, että siitä saadaan merkittävästi aikaisempaa enemmän hyötyä alueen elinkeinoelämälle. Jatkossa Älymaatila toimii koko Suomen hyödyksi ja myös kansainvälisesti.

Hankkeessa toteutetaan kolme erilaista älymaatalouden esimerkkitapausta: 'Peltoviljelyn älykäs tiedonkeruu', 'Pellon vesitalous' ja '5G-verkkojen käytettävyys metsäpalstan näkökulmasta'. Näistä kerätään kattavasti kuhunkin tapaukseen liittyvää erityyppistä dataa. Jalostetun datan perusteella suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, jotka raportoidaan tilan tietojärjestelmään jatkokäyttöä varten. Datan keruuseen käytetään uusinta tekniikkaa ja tiedonkäsittelyn tarpeisiin käytetään FMIS- (Farm Management Information System) järjestelmää, jonka yhteyteen liitetään maatilan tietovarasto. Tiedonkäsittelyn kyberturvasta tehdään analyysi.

Hankkeen tuloksena on joustava Älymaatila-konsepti, joka on käytettävissä älyteknologisten innovaatioiden soveltavaan tutkimukseen, kokeiluihin ja pilotointiin.