Projekti

BIOMAINT – Bioenergiatuotannon kunnossapidon nykytila ja kehitystarpeet

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Biomaint
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.2.2014 - 31.12.2014
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

BIOMAINT - Bioenergiantuotannon kunnossapidon nykytila ja kehittämistarpeet -projektissa hankitaan bioenergiantuotannon kunnossapitoon liittyvää käytännön tietoa ja sekä luodaan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Kartoitamme nykyistä kunnossapitotoimintaa ja sen merkitystä bioenergiantuotannolle. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset kunnossapidon kehittämistarpeet ja tulokselliset käytänteet.

Projektin menestyksellinen toteuttaminen edellyttää poikkitieteellistä osaamista. Hankkeen valmistelussa onkin hyödynnetty ja toteutuksessa hyödynnetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun kunnossapito-, energiatekniikka- ja biotalousosaajien ammattitaitoa ja kokemuksia sekä aikaisempien bioenergiantuotantoon liittyvien hankkeiden tuloksia. Projektin toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toteutusvastuu on Teknologiayksikön projektiorganisaatiolla, johon kuuluvat Tapani Sauranen, Harri Tuukkanen ja Marjukka Nuutinen sekä projektipäällikkönä Kirsi Niininen. Päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus.