Projekti

BioKas – Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BioKas
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.6.2017 - 31.12.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus


BioKas yhdistää
biotalouden ja muotoilun


BioKas - Kierrätyspohjaiset
kasvualustaratkaisut-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen,
kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden sivuvirroista valmistettu biologisesti hajoava
kasvualusta kaupunkiviljelyyn. Hankkeessa kehitetään ja testataan
kierrätyspohjaisia kasvualustaseoksia sekä kehitetään prototyyppi biohajoavasta
ja muotoilultaan esteettisestä kasvualustapakkauksesta kaupunkiviljelyyn.
Hankkeen tavoitteena on yhdistää biotalous ja muotoilu
uudella innovatiivisella tavalla, joka edistää tulevaisuudessa uusien
tuotteiden, palveluiden ja prosessien syntymistä.


Ympäristötietoisuuden ja ekologisten arvojen
vahvistumisen myötä kaupunkiviljelystä on tullut kasvava trendi, joka on luonut
tarpeen vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien kasvualusta- ja
pakkausmateriaalien kehittämiselle.
Hankkeen
pyrkimyksenä on säästää luonnonvaroja ja vähentää jätteiden määrää lisäämällä
keskisuomalaisten yritysten ravinteiden ja materiaalien kierrätystä sekä
etsimällä kierrätyspohjaisia vaihtoehtoja turpeen ja muovin käytölle
kasvualustan materiaalina. Ravinteiden kierrätys ja teollisuuden sivutuotteiden
entistä tehokkaampi hyödyntäminen tuovat kustannussäästöjä ja vähentävät
hiilidioksidipäästöjä. Kierrätyspohjaisten ja biohajoavien kasvualustojen sekä
niiden pakkausmateriaalien kehittäminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto
luovat pitkällä aikavälillä uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä edistävät
vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. Uusien innovaatioiden
kehittäminen kasvualustamarkkinoille Suomessa luo mahdollisuuksia myös
vientimarkkinoille.


BioKas -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)
rahoittama ja se toteutetaan ajalla 1.6.2017 - 31.12.2020 yhteistyössä
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) sekä useiden keskisuomalaisten yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Tiina Siimekselä, projektipäällikkö, 040-6303149, tiina.siimeksela@jamk.fi

Sanna Finni, tutkija, 0295 3262 81, sanna.finni@luke.fi