Projekti

BioKas – Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BioKas
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.6.2017 - 31.12.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

BioKas yhdistää biotalouden ja muotoilun

BioKas - Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden sivuvirroista valmistettu biologisesti hajoava kasvualusta kaupunkiviljelyyn. Hankkeessa kehitetään ja testataan kierrätyspohjaisia kasvualustaseoksia sekä kehitetään prototyyppi biohajoavasta ja muotoilultaan esteettisestä kasvualustapakkauksesta kaupunkiviljelyyn. Hankkeen tavoitteena on yhdistää biotalous ja muotoilu uudella innovatiivisella tavalla, joka edistää tulevaisuudessa uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien syntymistä.

Ympäristötietoisuuden ja ekologisten arvojen vahvistumisen myötä kaupunkiviljelystä on tullut kasvava trendi, joka on luonut tarpeen vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien kasvualusta- ja pakkausmateriaalien kehittämiselle. Hankkeen pyrkimyksenä on säästää luonnonvaroja ja vähentää jätteiden määrää lisäämällä keskisuomalaisten yritysten ravinteiden ja materiaalien kierrätystä sekä etsimällä kierrätyspohjaisia vaihtoehtoja turpeen ja muovin käytölle kasvualustan materiaalina. Ravinteiden kierrätys ja teollisuuden sivutuotteiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen tuovat kustannussäästöjä ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Kierrätyspohjaisten ja biohajoavien kasvualustojen sekä niiden pakkausmateriaalien kehittäminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto luovat pitkällä aikavälillä uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä edistävät vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. Uusien innovaatioiden kehittäminen kasvualustamarkkinoille Suomessa luo mahdollisuuksia myös vientimarkkinoille.

BioKas -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama ja se toteutetaan ajalla 1.6.2017 - 31.12.2020 yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) sekä useiden keskisuomalaisten yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Tiina Siimekselä, projektipäällikkö, 040-6303149, [email protected]

Sanna Finni, tutkija, 0295 3262 81, [email protected]

Projektin tulokset

Hankkeessa testattiin lukuisia erilaisia materiaaleja ja kasvualustaseoksia metsäteollisuuden sivuvirroista (mm. oksarejekti, kuitusavi, kuorihiekka), myllytuotteiden sivuvirroista (kauran ja tattarin kuori) ja biokaasutuksen sivuvirroista (mädätejäännös). Lisäksi kasvualustakokeissa testattiin mm. ruokohelpeä, hirsirakentamisen purua, puunkuorta hevosenlantaa ja biojätekompostia. Materiaalien ominaisuuksia kasvualustoina testattiin sekä ilman kasvia että eri kasveilla useissa kasvatuskokeissa, joita tehtiin Luken Piikkiön kasvihuoneissa sekä JAMKin Biotalousinstituutissa. Lisäksi kasvualustaa oli käytännön kokeilussa Kankaan kaupunkipuutarhan viljelijöillä. Kasvatuskokeissa löytyi joitakin lupaavia materiaaleja ja kasvualustaseoksia, joista osa toimi erityisen hyvin kasvihuoneolosuhteissa mm. kurkun kasvatuksessa.
Hankkeessa kokeiltiin myös erilaisten käsittelyjen; kompostoinnin, hydrotermisten käsittelyjen sekä happokäsittelyn vaikutusta materiaalien kasvualustaominaisuuksiin. Kompostoinnin havaittiin parantavan testattujen materiaalien kasvualustaominaisuuksia, kun taas hydrotermisillä käsittelyillä ei vastaavaa havaittu.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin kompostoitavaa kasvualustapakkausta/ruukkua vaahtorainaustekniikalla. Ruukun materiaaleina käytettiin samoja, kasvualustakokeissa käytettyjä materiaaleja. Ruukun vedenpitävyyden ja -kestävyyden parantamiseksi kehitettiin useita luonnonmukaisia pinnoitemateriaaleja ja seoksia sekä erilaisia levitystekniikoita. Ruukkujen ja pinnoitemateriaalien toimivuutta testattiin kasvatuskokeilla, joita tehtiin sekä pinnoitetuilla että pinnoittamattomilla ruukuilla.

30.12.2020