Projekti

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.3.2017 - 30.9.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)
Projektin kuvaus


Hankkeessa
kehitetään Keski-Suomen bio- ja kiertotalouden parissa toimivien yritysten ja
erityisesti yritysryhmien liiketoimintaedellytyksiä mm. uusien
tuotteiden/palveluiden ja liiketoimintamallien sekä mahdollisten teollisten
symbioosien avulla. Hankkeessa edistetään teemallisten ja/tai alueellisten
yritysverkostojen muodostumista, niiden kasvua ja kansainvälistymistä sekä
innovaatiotoimintaa yhdessä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa.


Hankkeessa
selvitetään yritysten kasvun edellyttämien kehittämistoiminnan tarpeet jonka
mukaisesti toimenpiteet kohdennetaan. Keinoja edellä mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi ovat mm. tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien
selvittäminen ja niistä tiedottaminen erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien
muodossa, yritysten verkottumisen edistäminen osaksi alueellista
innovaatioympäristöä. Innovaatiotoimintaa edistetään mm. kohdennetuilla hankkeilla
yhdessä yritysten ja tutkimus- ja osaamislaitosten kanssa.


Projektin hakijana ja
toteuttaja on Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy. Projektin muita rahoittajia
ovat alueelliset kehittämisyhtiöt. Projekti toteutetaan yhteistyössä alueen
kehittämisyhtiöiden, T&K-organisaatioiden (JY, VTT yms.) ja sekä
tarvittaessa muiden julkisten toimijoiden (ELY-keskus, Keski-Suomen Liitto)
kanssa.

Projektin projektipäällikkönä toimii Janne Salmi, janne.salmi@jamk.fi, puh. 040-480 8636Kuva poistettu.