Projekti

BIND - Bioinnovaatioiden edistäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BIND
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2018 - 31.8.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Biotalous on nopeassa muutoksessa oleva toimiala, joka tarvitsee suuren joukon keksijöitä ja yrityksiä luomaan ja tuottamaan uusia tuotteita. Yksittäisten kansalaisten ja pienyritysten rooli uusien ideoiden synnyttäjinä voi olla merkittävä. Olemassa olevat innovaatiojärjestelmät eivät kuitenkaan palvele riittävästi em. ryhmiä, vaan ne tippuvat tukien ulkopuolelle.

Idea itsessään, patentoitunakaan, ei yleensä riitä, vaan sitä on kehitettävä niin pitkälle, että voidaan uskottavasti arvioida idean hyödyllisyys. Tämä saattaa edellyttää jopa vuosia kestävää kehittämistyötä, merkittäviä taloudellisia panostuksia, hyviä yhteistyökumppaneita ja osaamista. Yksittäisiltä keksijöiltä ja pienyrityksiltä ei useinkaan löydy tällaisia resursseja tai heidän tulee ottaa kohtuuttomia riskejä ideoidensa hyödyntämiseksi. Suuri määrä kansalaisten luomisvoimaa jää hyödyntämättä.

EAKR- ohjelman rahoittamassa Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä, vaihe I –projektissa (A71898) laadittiin toimintamalli, jossa varhaisen kehitysvaiheen liikeideoiden edistämistä tehdään oppilaitosyhteisöön tukeutuen.

Tarvitaan alueen kehittäjien kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa toimiva innovaatiotoiminnan edistämisprojekti. Tässä hankkeessa kokeillaan innovaatioiden edistämistoiminnan yhteistyötä oppilaitoksen ja kahden kehittämisyhtiön välillä innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevien liikeideoiden edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat innovaatiotoiminnan aktivointiin kohdealueeksi valituilla Karstulan ja Saarijärven kuntien alueella, biotalouden kehitykseen liittyvän tiedon tuomiseen alueen toimijoiden käyttöön, ideoiden esittäjien sparraamiseen ja parhaiden ideoiden esivalintaan, ideoiden testaamiseen ja kehittelyyn vaiheeseen, jossa niiden hyödyllisyydestä on osoitettavissa näyttöjä, sekä toimenpiteisiin ideoiden esittelemiseksi potentiaalisille hyödyntäjille ja jatkokehittämistä edistäville asiantuntijoille.

Hankkeen tuloksena syntyy käytännössä testattu toimintamalli innovaatiotoimintaan, jossa yhteistyöllä luodaan uudenlaiset edellytykset keksintöjen kaupallistamiseen. Samalla aktivoidaan innovaatiotoimijoita. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sekä SSYP Kehitys Oy ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Toimintamalli toteutetaan Saarijärvellä sijaitsevaan Biotalouskampukseen tukeutuen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään uuden toiminnan käynnistämisessä sekä toimintamallin hyödyntämisessä muilla alueilla.

Lisätietoja: Markku Paananen, +358404803263, etunimi.sukunimi@jamk.fi