Projekti

Auttavat kylät

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Auttavat kylät -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen
maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista
eriarvoisuutta. Hanke perustaa kylille naapuriapuryhmiä ja kehittää näin kylien
omaehtoista turvallisuustoimintaa sekä vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta
erilaisissa arjen apua ja poikkeus- ja häiriötilanteiden apua vaativissa
tilanteissa. Toiminnan keskiössä on eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen
tukemaan kylillä tarjottavaa turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää
naapuriaputoimintaa. Hankkeessa valmennetaan viranomaistahojen ja järjestöjen
kanssa yhteistyössä kylien vapaaehtoisia tarjoamaan niin kevyttä arjen apua
kuin apua poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kylien naapuriapuryhmät linkitetään
osaksi jo olemassa olevia kunnan, viranomaisten ja järjestöjen turvallisuutta
ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja suunnitelmia.

Hanke järjestää vapaaehtoisille monipuolisesti osaamista
tukevia valmennuksia, käytännön harjoittelua, infotilaisuuksia ja kylien
yhteisiä verkostotapaamisia. Hankkeessa kehitettävä naapuriavun toimintamalli
sisältää kyläkohtaisen turvallisuussuunnitelman luomisen, vapaaehtoisten
rekrytoimisen ja valmennukset, naapuriaputoiminnan käynnistämisen
kyläkohtaisesti sekä avun saatavuutta parantavan viestintäjärjestelmän
kehittämisen. Toimintamalli luodaan vastaamaan keskisuomalaisten maaseudun
asukkaiden tarpeisiin, mutta malli on levitettävissä soveltaen myös muualle
Suomeen.

Auttavat kylät hankkeen toteuttajina toimivat Keski-Suomen
Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Lisätietoja

Saija Ylönen, Projektikoordinaattori

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

+358 503504081