Projekti

ARVI - Materiaalien arvovirrat (1742)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ARVI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2016
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Tekes
Projektin kuvaus

Luonnonvarojen hupeneminen ja siihen liittyvät yhteiskunnan vaatimukset ja liiketoimintojen tarpeet edellyttävät siirtymistä radikaalisti tehokkaampaan materiaalien kierrätykseen. ARVI-tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavaa tietotaitoa ja kyvykkyyksiä niiden hyödyntämiseen. Ohjelma luo uutta tietoa, menetelmiä ja konsepteja materiaalivirtojen hallintaan ja niiden arvopotentiaalin talteenottoon perehtyen toisistaan poikkeavien toimintaympäristöjen erilaisiin vaatimuksiin globaalisti. Materiaalivirtojen hallintaa, kierrätystä ja niihin liittyviä uusia liiketoimintamalleja lähestytään ohjelmassa systeeminäkökulmasta.

ARVI:n avainyritykset ovat keskeisimpiä suomalaisen kierrätysliiketoiminnan toimijoita. ARVI:n tavoitteena on mahdollistaa 20 % vuosittainen kierrätysliiketoiminnan kasvu kierrätysalan yrityksille ja siten kaksinkertaistaa niiden liikevaihto vuoteen 2020 mennessä. Liiketoiminnan kasvu tulee pääasiallisesti vientiliiketoiminnan kasvattamisesta sisältäen muovien, yhdyskunta- ja, metallijätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun ja tuhkien kierrätysliiketoiminnan sekä uusien kierrätysteknologioiden ja –liiketoimintakonseptien kaupallistamisen.

ARVI:n poikkitieteellinen lähestymistapa ja keskittyminen kansainvälisten liiketoimintaekosysteemien tarkasteluihin mahdollistavat uusien konseptien luonnin vientimarkkinoille. Tämä mahdollistaa laajat kerrannaisvaikutukset elinkeinoelämälle ja erityisesti koko kierrätysliiketoiminnalle suomalaisessa yrityskentässä.

Ohjelmakonsortioon osallistuu 18 yritystä: AMPPC Finland, BMH Technology, Borealis, Ekokem, Helsingin Energia, HSY, Kuusakoski, Kymenlaakson Jäte, Loimi-Hämeen Jätehuolto, Valmet Power, Outotec, Paperra, Rouskis, Stora Enso Wood Products, Stena Technoworld, Stormossen, Turun seudun jätehuolto ja ÅF-Consult sekä 11 tutkimus-/julkisorganisaatiota: Aalto-yliopisto, Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto ja Ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Stiftelsen Arcada, Suomen ympäristökeskus, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

Lisätietoja:
Pirjo Kaivos, Ohjelmapäällikkö, CLEEN Oy, pirjo.kaivos(a)cleen.fi, 040 540 1796
Jatta Jussila-Suokas, CTO, CLEEN Oy, jatta.jussila(a)cleen.fi, 040 825 6500

Yhteyshenkilö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
Matti Kurki, lehtori, matti.kurki(a)jamk.fi, 040 548 2230

Projektin tulokset

yhteinen koko projektin kuvaus Dokumentit-osassa