Projekti

APOA - Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
APOA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2018 - 30.6.2021
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa -hankkeessa kehitettiin oppimisanalytiikan hyödyntämistä, oppimisanalytiikkaa tukevia ja mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävää korkeakoulupedagogiikkaa ammattikorkeakouluissa.


Hankkeen tavoitteena oli
  • Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien (oppijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä tukipalvelut) tarpeita datan keräämiselle 
  • Pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta 
  • Pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa
  • Luoda suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen ammattikorkeakouluissa sekä 
  • Lisätä AMKien henkilöstön osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä. 

Hanke toteutettiin korkeakouluverkostossa, jossa toimijoina olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopisto. 

Hankkeen rahoitusta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Lisätietoja:

Minna Silvennoinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505360330