Projekti

AmPro - Ammatillisten prosessien laatu ja kehittyminen

Lyhenne
AmPro
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2014 - 30.6.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Tämä teksti on suoraan aikaisemmasta Kelan hankkeesta (IKKU 2009-2013). Ks. AmPro:n dokumentit ko. kansiosta.

Tavoitteena on kehittää Suomeen uudenlainen ikääntyneiden kansalaisten avo- ja laitoskuntoutusmalli kuntoutusta tuottavien palveluntuottajien, kuntien ja Kelan yhteistoimintana. Keskeisinä lähtökohtina ovat Kelan aikaisemmista kuntoutushankkeista saadut kokemukset ja tulokset.

Tekemisessä korostetaan kuntoutuksen yksilöllistä tavoitteellisuutta, asiakaslähtöisyyttä, viestintää ja monitoimijaista toimintatapaa. Projektiin kuuluu tutkimus, jonka osa-alueesta II vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tutkimus käsittää neljä toisiinsa linkittyvää osiota:

  • Kuntoutusmallin vaikuttavuus
  • Ammatillisten prosessien laatu  
  • Verkostojen toiminta
  • Kokonaisanalyysit ja synteesi  

Gerontologisen kuntoutushankkeen tarkoituksena on kehittää ja vakiinnuttaa uudenlainen asiakaslähtöinen ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuksen malli Suomeen. Malli toteutuu julkisen sektorin, Kelan ja kuntoutusta tuottavien palveluorganisaatioiden monitoimijaisena ja mentorointiin perustuvana kehittämistoimintana. Lisäksi tutkimusyhteistyöhön liittyy 1 - 2 seminaaria vuodessa.

Koordinoijana toimii Kelan kuntoutuslinja. Muina toimijoina ovat Vanhustyön keskusliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja

Aila Pikkarainen, lehtori, 0407604316, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

Ks. ideavaiheen kohta ja kuvaukset. Suunnitteluvaiheen teksti on taustaa eli IKKU-hankkeen (5392) tekstiä, jonka pohjalle AmPro eli ammatillisten prosessien laatu ja kehittyminen 2014 perustuu.