Projekti

Ammattikorkeakoulujen neloskierre

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Neloskierre
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.12.2009 - 31.1.2013
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin tulokset

JAMK on osatoteuttaja valtakunnallisssa hankkeessa. Hanke kehittää Living Lab -työkaluja, joita osatoteuttajat testaavat omissa Living Labeissaan. JAMK osallistuu aktiivisesti työkalujen kehittämiseen ja testaamiseen Lutakko Living Labissa.

Tulos 1 hankehakemuksessa: Living Lab -operaattorin käsikirja
Kokemuksien ja osaamisen jakamista varsinkin ammattikorkeakoulujen opetus- ja T&K-henkilöstölle

Tulos 2 hankehakemuksessa: Laatupuntari
Laatupuntari-työkalu Living Lab -toiminnan itsearviointiin

Tulos 3 hankehakemuksessa: Living Lab -toiminnan menetelmäpankki
Avoin sähköinen menetelmäpankki kokoaa keskeiset käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan menetelmäkuvaukset, käyttöopastukset ja käyttäjäkokemukset.

Tulos 4 hankehakemuksessa: Living Lab -työkalun käyttöönotto ja testaus
Living Lab -työkalun testaus ja vertailu muihin, jo käytössä oleviin työkaluihin, evaluointi ja kehitysehdotukset

Tulos 5 hankehakemuksessa: Operaattori- ja kehittäjävalmennus
Valmennukset ammattikorkeakoulujen henkilöstölle ja verkostoituminen

Tulos 6 hankehakemuksessa: Ammattikorkeakoulujen Living Lab -toimijoiden verkosto
Luodaan toimintamalli pysyvän ammattikorkeakoulujen Living Lab -toimijoiden verkoston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Hankesuunnitelmasta:
Projekti vahvistaa ammattikorkeakoulujen T&K&I-toiminnan roolia innovaatioympäristössä ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen T&K&I-toiminnassa mukana olevan henkilöstön käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan osaamista.

Välillisenä tuloksina hankkeessa mukana olevien käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan tosielämän kehittämisympäristöjen - Living Labien - toiminnan laatu vahvistuu ja hankkeen aikana syntyy neloskierreyhteistyön kautta uusia käyttäjälähtöisiä innovaatioita. Hankkeen tuloksena erityisesti pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua käyttäjälähtöiseen tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämistyöhön toimivissa Living Lab -ympäristöissä.