Projekti

Älymaatalouden kehittämis- ja pilotointiympäristö -esiselvitys

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
14.12.2020 - 30.6.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus


Digitalisaatio avaa
uusia mahdollisuuksia niin ruoantuotannon tehostamiseen kuin siihen kiinteästi
liittyvään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Maataloustoimialan teknologinen
kehitys on nopeaa, mutta pirstaleista – laitevalmistajat tekevät tutkimus- ja
kehitystyötä omista tarpeistaan, mikä on johtanut järjestelmien väliseen
puutteelliseen kommunikaatioon. Maatalouden digiloikan aikaansaaminen
edellyttää maatalouden digitaalisen ekosysteemin rakentamista, jossa
tavoitellaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.
 


 


Hankkeen
tarkoituksena on toteuttaa esiselvitys siitä, onko mahdollisesti Tarvaalan
Biotalouskampukselle sijoittuvalle Älymaatila –konseptille kysyntää sekä mitä
teknologisia ratkaisuja, erityisosaamista ja investointeja älymaatilan
rakentaminen edellyttää. 
 


 


Haastattelujen,
benchmarkingin ja työpajojen jälkeen tehdään Älymaatilan kehittämis- ja
pilotointiympäristö toimintavaatimusten määrittely; miten kehittämistoimintoja
rajataan, mitä tulisi ottaa mukaan, ja mitä jättää pois. Myös toimintaperiaatteiden
määrittelystä on saatu alustava käsitys; kuinka toimintaa hallinnoidaan ja
organisoidaan, kenellä on pääsy tietoihin (avoin vs. suljettu data).
Esiselvityksen myötä on muodostunut käsitys niistä mahdollisista
investointitarpeista, mitä kuvatun kaltainen kehittämis- ja pilotointiympäristö
tulee tarvitsemaan.


Projektipäällikkö Tapani Sauranen

Johtava tutkija Hannu Haapala

Vanhempi tutkija Gilbert Ludwig 

Asiantuntija Jyrki Kataja

Asiantuntija Juho Pirttiniemi

Projektin tulokset

Yrityshaastattelut

Työpajat
Vision luominen
Jatkotoimenpiteet