Projekti

Alasen hoitokalastus

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2023 - 31.10.2024
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Laukaassa sijaitsevan Alanen-järven ekologinen tila on huono. EU:n alueella on tavoitteena pintavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Matala ja pieni Alanen-järvi on rehevöitynyt ja täten virkistyskäytön mahdollisuus on heikentynyt. Järveen tulee mm. metsätalouden, maatalouden ja lentokentän valumavesiä.

Vuonna 2021 järvellä on tehty kunnostussuunnitelma Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimesta. Suunnitelmassa suositellaan vahvasti hoitokalastusta yhtenä kunnostustoimenpiteenä. Hoitokalastuksen tarkoituksena on vähentää järven kasviplanktonin (levän) määrää harventamalla eläinplanktonia ravinnokseen käyttävää särkikalakantaa. Eläinplanktonit käyttävät ravinnokseen kasviplanktonia. Runsas kasviplanktonin määrä näkyy vesistössä levähaittoina. Särkikalakannan pienentäminen myös vähentää pohjan pöyhintää ja sitä kautta veteen vapautuvan fosforin määrää, mikä myös rajoittaa levien kasvua.

Tämän hankkeen tavoite on suorittaa Alanen-järvelle hoitokalastuksen tehovaihetta kaksi vuotta. Tehovaihe kestää kokonaisuudessaan kolme vuotta. Tämän jälkeen seuraa kolmen vuoden ylläpitovaihe (kevyempi hoitokalastus). Tehovaiheen kolmas vuosi sekä ylläpitovaiheen vuodet eivät kuulu tähän hankkeeseen. Niiden toteuttamiseksi on tarkoitus tehdä hankkeessa rahoitushakemus jatkohanketta varten.

Lisätietoja:
Samuli Lahtela
Projektipäällikkö
Biotalousinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 
040 596 2378
[email protected]