Projekti

AIRA - Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteet (9955)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
AIRA
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2015
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

AIRA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusi, kustannustehokas, kilpailukykyinen ja asiakaslähtöinen aikuiskoulutuksen rakenne- ja toimintamalli.

Hankkeen aikana pilotoidaan koulutusrakenteita uudistava osaamisen validointimalli korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Mallin kehittämisessä hyödynnetään ja sovelletaan laadunparantamissyklin
(plan-do-act-chek) periaatetta ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Pitkän aikavälin (->2020) kehittämistavoitteena on edistää
suomalaisille korkeakouluille soveltuvaa uutta aikuiskoulutuksen ja korkeakoulutettujen
täydennyskoulutuksen rakennetta ja luoda pohjaa monikanavaiselle
rahoitusmallille.

JAMK ja SAVONIA haluavat edistää kokonaan tai suurelta
osin työelämässä ja verkossa toteutettuja aikuiskoulutustutkintoja (AMK ja
YAMK), tutkinnon osien hyödyntämistä täydennyskoulutuksena, pk-yritysten
osaamista vahvistamista sekä kansainvälisiä akkreditoituja täydennyskoulutuksia
(esim. erikoistumiskoulutukset).

Lisätietoja:
Anne Hakala, suunnittelija, 040 8288 314, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu