Projekti

Act with Nature (AWN): Promoting well-being and pro-environmental behaviour among working-age adults during the era of environmental crises

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Act with Nature
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2022 - 31.8.2026
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Suomen Akatemia
Projektin kuvaus

Ympäristökriisit ovat aikamme suurimpia haasteita. Syksyllä 2022 alkaneessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan työikäisten ympäristöystävällisen käyttäytymisen muutosta ja hyvinvointia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Surreyn yliopiston (UK) kanssa. Hankkeen päätavoitteena on edistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia kauaskantoisesti.

Tutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa, miten ympäristöön liittyvät tunteet ja henkilön oma luontoyhteys vaikuttavat ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. Luontoyhteyden ja ympäristöön liittyvien tunteiden käsittelykeinojen yksilöllisistä eroista ei tiedetä vielä riittävästi. Niiden selvittäminen pitkittäistutkimuksella on tärkeää, jotta saadaan toimiva perusta interventioille.

Tutkimuksen perusteella kehitetään yhteistyössä ympäristötieteilijöiden kanssa ryhmämuotoinen Luonnostaan Toimiva (LuonTo) -ohjelma, joka tukee ympäristöystävällistä käyttäytymismuutosta työikäisillä aikuisilla. Pelkkä informaation tarjoaminen ei riitä. Ihmiset tarvitsevat myös tukea ympäristöuhkiin liittyvien tunteiden käsittelyyn ja uusien toimintatapojen vahvistamiseen. Tutkimushankkeessa tarkastellaan ohjelman toimivuutta Suomessa ja Isossa-Britanniassa, jossa yhteistyökumppanina on Surreyn yliopisto.

Lisätietoa:

Katriina Hyvönen, hankkeen vastuullinen johtaja Jamkissa
vanhempi tutkija
Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
katriina.hyvonen@jamk.fi

050 5170986

HANKKEEN TUTKIJAT JA YHTEYSTIEDOT:

Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto, tutkimushankkeen johtaja, professori, kalevi.korpela@tuni.fi, 050 3186130
Kirsi Salonen, Tampereen yliopisto, tutkijatohtori, kirsi.salonen@tuni.fi, 050 325063
Jane-Veera Paakkolanvaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektitutkija, jane.paakkolanvaara@jamk.fi, 050 3074869
Julija Chichaeva, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, projektiasiantuntija, julija.chichaeva@jamk.fi, 0504628081