Projekti

Academia - ohjaajien liikkuvuusverkosto 2012-2013

Lyhenne
Academia
Projektityyppi
Sisäinen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2012 - 31.10.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Lifelong learning - Leonardo da Vinci
Projektin kuvaus

Academia-liikkuvuusvierailujen tarkoituksena on tarjota ohjausalan asiantuntijoille mahdollisuus päivittää omaa ammatillista osaamistaan ja lisätä tietämystään muiden maiden ohjaus-, koulutus-, ja työmarkkinajärjestelmistä sekä ohjauksen hyvistä käytänteistä. Vierailut auttavat verkostoitumaan muiden maiden ohjaajien kanssa sekä kehittämään oman alueensa tai paikkakuntansa ohjauspalveluita ja -käytäntöjä Suomessa.

Liikkuvuusvierailut toteutetaan verkostossa mukana olevissa maissa. Vierailujen teemat liittyvät ohjauksen ajankohtaisiin teemoihin Euroopassa ja kohdemaassa; näitä teemoja ovat

1) erityistarpeisten ryhmien ohjaus

2) siirtymävaiheet elämässä

3) verkostoituminen

4) ohjaus monikulttuurisessa yhteiskunnassa - integraatio

5) aikuisohjaus, elinikäinen ohjaus

6) ohjauksen rooli ja tehtävä nyky-yhteiskunnassa - ohjauksen kansainvälinen ulottuvuus

6) e-ohjaus

7) keskeytysten vähentäminen.

Suomessa Academia-vaihtoja koordinoi CIMOon sijoitettu Suomen Euroguidance-keskus, joka on järjestänyt ohjaajavierailuja vuodesta 2000 lähtien. Virallisena lähettäjäorganisaationa suomalaisille ohjaajille ovat toimineet Jyväskylän yliopiston alainen Koulutuksen tutkimuslaitos, Educode sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.